ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลผู้ป่วยหนักและวิกฤต

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Coagulation management in multiple trauma: a systematic review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lier H, Böttiger BW, Hinkelbein J, Krep H, Bernhard M.

Source‎: Intensive Care Med 2011;37(4):572-82.

Indexed‎: PubMed 21318436

DOI‎: 10.1007/s00134-011-2139-y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21318436 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Body temperature alterations in the critically ill. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Peres Bota D, Lopes Ferreira F, Mélot C, Vincent JL.

Source‎: Intensive Care Med 2004;30(5):811-6.

Indexed‎: PubMed 15127194

DOI‎: 10.1007/s00134-004-2166-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15127194 (เปิดหน้าต่างใหม่)