ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลผู้ป่วยหนักและวิกฤต

กลยุทธ์การควบคุมความเสียหาย

Damage control resuscitation is associated with a reduction in resuscitation volumes and improvement in survival in 390 damage control laparotomy patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cotton BA, Reddy N, Hatch QM, LeFebvre E, Wade CE, Kozar RA, Gill BS, Albarado R, McNutt MK, Holcomb JB.

Source‎: Ann Surg 2011;254(4):598-605.

Indexed‎: PubMed 21918426

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318230089e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918426 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Haemorrhage control in severely injured patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gruen RL, Brohi K, Schreiber M, Balogh ZJ, Pitt V, Narayan M, Maier RV.

Source‎: Lancet 2012;380(9847):1099-108.

Indexed‎: PubMed 22998719

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(12)61224-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998719 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Damage control orthopedics: current evidence. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lichte P, Kobbe P, Dombroski D, Pape HC.

Source‎: Curr Opin Crit Care 2012;18(6):647-50.

Indexed‎: PubMed 23037876

DOI‎: 10.1097/MCC.0b013e328359fd57

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23037876 (เปิดหน้าต่างใหม่)