ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลผู้ป่วยหนักและวิกฤต

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

Autologous blood transfusion during emergency trauma operations. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brown CV, Foulkrod KH, Sadler HT, Richards EK, Biggan DP, Czysz C, Manuel T.

Source‎: Arch Surg 2010;145(7):690-4.

Indexed‎: PubMed 20644133

DOI‎: 10.1001/archsurg.2010.113

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644133 (เปิดหน้าต่างใหม่)