ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลผู้ป่วยหนักและวิกฤต

Anticoagulation Management and Reversal

Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pabinger I, Brenner B, Kalina U, Knaub S, Nagy A, Ostermann H; Beriplex P/N Anticoagulation Reversal Study Group.

Source‎: J Thromb Haemost 2008;6(4):622-31.

Indexed‎: PubMed 18208533

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2008.02904.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18208533 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kam CW, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Royle G, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Verhamme P, Wang B, Young L, Weitz JI

Source‎: N Engl J Med 2017;377(5):431-41.

Indexed‎: PubMed 28693366

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1707278

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693366 (เปิดหน้าต่างใหม่)