ข้ามไปยังเนื้อหา

การดูแลผู้ป่วยหนักและวิกฤต

Acceptance of Normovolemic Anemia

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Source‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Indexed‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Red blood cell transfusion in non-bleeding critically ill patients with moderate anemia: is there a benefit? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Leal-Noval SR, Muñoz-Gómez M, Jiménez-Sánchez M, Cayuela A, Leal-Romero M, Puppo-Moreno A, Enamorado J, Arellano-Orden V.

Source‎: Intensive Care Med 2013;39(3):445-53.

Indexed‎: PubMed 23184038

DOI‎: 10.1007/s00134-012-2757-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184038 (เปิดหน้าต่างใหม่)