ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์