ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

Immune Thrombocytopenia (ITP)

IVMP+IVIG raises platelet counts faster than IVIG alone: results of a randomized, blinded trial in childhood ITP. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carcao M, Silva M, David M, Klaassen RJ, Steele M, Price V, Wakefield C, Kim L, Stephens D, Blanchette VS

Source‎: Blood Adv 2020;4(7):1492-1500.

Indexed‎: PubMed 32282882

DOI‎: 10.1182/bloodadvances.2019001343

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32282882 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Initial treatment of immune thrombocytopenic purpura with high-dose dexamethasone. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cheng Y, Wong RS, Soo YO, Chui CH, Lau FY, Chan NP, Wong WS, Cheng G.

Source‎: N Engl J Med 2003;349(9):831-6.

Indexed‎: PubMed 12944568

DOI‎: 10.1056/NEJMoa030254

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12944568 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Romiplostim or standard of care in patients with immune thrombocytopenia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kuter DJ, Rummel M, Boccia R, Macik BG, Pabinger I, Selleslag D, Rodeghiero F, Chong BH, Wang X, Berger DP.

Source‎: N Engl J Med 2010;363(20):1889-99.

Indexed‎: PubMed 21067381

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1002625

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067381 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Therapy with high-dose dexamethasone (HD-DXM) in previously untreated patients affected by idiopathic thrombocytopenic purpura: a GIMEMA experience. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mazzucconi MG, Fazi P, Bernasconi S, De Rossi G, Leone G, Gugliotta L, Vianelli N, Avvisati G, Rodeghiero F, Amendola A, Baronci C, Carbone C, Quattrin S, Fioritoni G, D'Alfonso G, Mandelli F; Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto (GIMEMA) Thrombocytopenia Working Party.

Source‎: Blood 2007;109(4):1401-7.

Indexed‎: PubMed 17077333

DOI‎: 10.1182/blood-2005-12-015222

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077333 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA; American Society of Hematology.

Source‎: Blood 2011;117(16):4190-207.

Indexed‎: PubMed 21325604

DOI‎: 10.1182/blood-2010-08-302984

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21325604 (เปิดหน้าต่างใหม่)

International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, Chong BH, Cines DB, Gernsheimer TB, Godeau B, Grainger J, Greer I, Hunt BJ, Imbach PA, Lyons G, McMillan R, Rodeghiero F, Sanz MA, Tarantino M, Watson S, Young J, Kuter DJ.

Source‎: Blood 2010;115(2):168-86.

Indexed‎: PubMed 19846889

DOI‎: 10.1182/blood-2009-06-225565

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19846889 (เปิดหน้าต่างใหม่)