ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

Iron Deficiency Anemia

Canadian expert consensus: management of hypersensitivity reactions to intravenous iron in adults. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lim W, Afif W, Knowles S, Lim G, Lin Y, Mothersill C, Nistor I, Rehman F, Song C, Xenodemetropoulos T

Source‎: Vox Sang 2019;114(4):363-73.

Indexed‎: PubMed 30937914

DOI‎: 10.1111/vox.12773

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30937914 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intravenous iron in patients undergoing maintenance hemodialysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Macdougall IC, White C, Anker SD, Bhandari S, Farrington K, Kalra PA, McMurray JJV, Murray H, Tomson CRV, Wheeler DC, Winearls CG, Ford I; PIVOTAL Investigators and Committees

Source‎: N Engl J Med 2019;380(5):447-58.

Indexed‎: PubMed 30365356

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1810742

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30365356 (เปิดหน้าต่างใหม่)