ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa)

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, Tokmaktsis A, Hatjiharissi E, Papaioannou M, Lazaridou A, Constantinou N, Samama MM, Christakis J.

Source‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Indexed‎: PubMed 11891811

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811 (เปิดหน้าต่างใหม่)