ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

Acceptance of Normovolemic Anemia

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexed‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Source‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Indexed‎: PubMed 17442904

DOI‎: 10.1056/NEJMoa066240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Red blood cell transfusion in non-bleeding critically ill patients with moderate anemia: is there a benefit? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Leal-Noval SR, Muñoz-Gómez M, Jiménez-Sánchez M, Cayuela A, Leal-Romero M, Puppo-Moreno A, Enamorado J, Arellano-Orden V.

Source‎: Intensive Care Med 2013;39(3):445-53.

Indexed‎: PubMed 23184038

DOI‎: 10.1007/s00134-012-2757-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23184038 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anemia and blood transfusion in critically ill patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, Meier-Hellmann A, Nollet G, Peres-Bota D.

Source‎: JAMA 2002;288(12):1499-507.

Indexed‎: PubMed 12243637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12243637 (เปิดหน้าต่างใหม่)