ข้ามไปยังเนื้อหา

โลหิตวิทยา (การศึกษาด้านมะเร็ง)

ภาวะโลหิตจางจากการแพ้ภูมิตนเอง

Low-dose rituximab in adult patients with idiopathic autoimmune hemolytic anemia: clinical efficacy and biologic studies. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Barcellini W, Zaja F, Zaninoni A, Imperiali FG, Battista ML, Di Bona E, Fattizzo B, Consonni D, Cortelezzi A, Fanin R, Zanella A.

Source‎: Blood 2012;119(16):3691-7.

Indexed‎: PubMed 22267606

DOI‎: 10.1182/blood-2011-06-363556

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22267606 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Low-dose rituximab and alemtuzumab combination therapy for patients with steroid-refractory autoimmune cytopenias. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gómez-Almaguer D, Solano-Genesta M, Tarín-Arzaga L, Herrera-Garza JL, Cantú-Rodríguez OG, Gutiérrez-Aguirre CH, Jaime-Pérez JC.

Source‎: Blood 2010;116(23):4783-5.

Indexed‎: PubMed 20841509

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-291831

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20841509 (เปิดหน้าต่างใหม่)

High-dose cyclophosphamide for refractory autoimmune hemolytic anemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moyo VM, Smith D, Brodsky I, Crilley P, Jones RJ, Brodsky RA.

Source‎: Blood 2002;100(2):704-6.

Indexed‎: PubMed 12091370

DOI‎: 10.1182/blood-2002-01-0087

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091370 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rituximab for the treatment of refractory autoimmune hemolytic anemia in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Zecca M, Nobili B, Ramenghi U, Perrotta S, Amendola G, Rosito P, Jankovic M, Pierani P, De Stefano P, Bonora MR, Locatelli F.

Source‎: Blood 2003;101(10):3857-61.

Indexed‎: PubMed 12531800

DOI‎: 10.1182/blood-2002-11-3547

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12531800 (เปิดหน้าต่างใหม่)