ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรม หู คอ จมูก

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Haemostasis in head and neck surgical procedures: Valsalva manoeuvre versus Trendelenburg tilt. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moumoulidis I, Martinez Del Pero M, Brennan L, Jani P.

Source‎: Ann R Coll Surg Engl 2010;92(4):292-4.

Indexed‎: PubMed 20501015

DOI‎: 10.1308/003588410X12664192076412

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20501015 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Comparison of three techniques in adult tonsillectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L.

Source‎: Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(3):1143-7.

Indexed‎: PubMed 23010796

DOI‎: 10.1007/s00405-012-2160-y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010796 (เปิดหน้าต่างใหม่)