ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรม หู คอ จมูก

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Head and neck surgery in the Jehovah's Witness patient. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Genden EM, Haughey BH.

Source‎: Otolaryngol Head Neck Surg 1996;114(4):669-72.

Indexed‎: PubMed 8643286

DOI‎: 10.1016/S0194-59989670268-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643286 (เปิดหน้าต่างใหม่)

ENT surgery, blood and Jehovah's Witnesses. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Woolley SL, Smith DR.

Source‎: J Laryngol Otol 2007;121(5):409-14.

Indexed‎: PubMed 17125571

DOI‎: 10.1017/S0022215106003744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17125571 (เปิดหน้าต่างใหม่)