ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรม หู คอ จมูก

Intraoperative Autologous Blood Management

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

Are cell salvage and autologous blood transfusion safe in endonasal surgery? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anderson S, Panizza B.

Source‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(3 Suppl 1):S3-6.

Indexed‎: PubMed 20176278

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.10.004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176278 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intraoperative red cell salvage in head and neck surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Nusrath MA, Edge CJ, Ahmed-Nusrath A.

Source‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50(3):272-4.

Indexed‎: PubMed 21708417

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2011.04.076

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708417 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

Source‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Indexed‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute Normovolemic Hemodilution

Effects of standardized acute normovolemic hemodilution on intraoperative allogeneic blood transfusion in patients undergoing major maxillofacial surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Habler O, Schwenzer K, Zimmer K, Prager M, König U, Oppenrieder K, Pape A, Steinkraus E, Reither A, Buchrot A, Zwissler B.

Source‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33(5):467-75.

Indexed‎: PubMed 15183411

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2003.10.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183411 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Acute perioperative normovolaemic haemodilution in major maxillofacial surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Parkin IR, Chiu GA, Schwarz PA, Hodder SC.

Source‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46(5):387-90.

Indexed‎: PubMed 18321618

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2008.01.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321618 (เปิดหน้าต่างใหม่)