ข้ามไปยังเนื้อหา

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของทางเลือกในการไม่รับการถ่ายเลือด

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact LigaSure vs. stapling device. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Thompson IM 3rd, Kappa SF, Morgan TM, Barocas DA, Bischoff CJ, Keegan KA, Stratton KL, Clark PE, Resnick MJ, Smith JA Jr, Cookson MS, Chang SS.

Source‎: Urol Oncol 2014;32(1):45.e11-5.

Indexed‎: PubMed 24054870

DOI‎: 10.1016/j.urolonc.2013.06.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054870 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Source‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Indexed‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596 (เปิดหน้าต่างใหม่)