ข้ามไปยังเนื้อหา

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของทางเลือกในการไม่รับการถ่ายเลือด

ภาวะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Source‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Indexed‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, Cook L, Kawahara T, Perel P, Prieto-Merino D, Ramos M, Cairns J, Guerriero C.

Source‎: Health Technol Assess 2013;17(10):1-79.

Indexed‎: PubMed 23477634

DOI‎: 10.3310/hta17100

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23477634 (เปิดหน้าต่างใหม่)