ข้ามไปยังเนื้อหา

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของทางเลือกในการไม่รับการถ่ายเลือด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Effect of epsilon aminocaproic acid on red-cell transfusion requirements in major spinal surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Berenholtz SM, Pham JC, Garrett-Mayer E, Atchison CW, Kostuik JP, Cohen DB, Nundy S, Dorman T, Ness PM, Klag MJ, Pronovost PJ, Kebaish KM.

Source‎: Spine 2009;34(19):2096-103.

Indexed‎: PubMed 19730217

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181b1fab2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19730217 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hemostatic techniques reduce hospital stay following multilevel posterior cervical spine surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cho SK, Yi JS, Park MS, Hu G, Zebala LP, Pahys JM, Kang MM, Lee DH, Riew KD.

Source‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(21):1952-8.

Indexed‎: PubMed 23138237

DOI‎: 10.2106/JBJS.K.00632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138237 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Economic impact of tranexamic acid in healthy patients undergoing primary total hip and knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gillette BP, Maradit Kremers H, Duncan CM, Smith HM, Trousdale RT, Pagnano MW, Sierra RJ.

Source‎: J Arthroplasty 2013;28(8 Suppl):137-9.

Indexed‎: PubMed 23886409

DOI‎: 10.1016/j.arth.2013.04.054

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23886409 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Source‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Indexed‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood loss control with two doses of tranexamic acid in a multimodal protocol for total knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ortega-Andreu M, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo R, Gómez-Barrena E.

Source‎: Open Orthop J 2011;5:44-8.

Indexed‎: PubMed 21552468

DOI‎: 10.2174/1874325001105010044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21552468 (เปิดหน้าต่างใหม่)

One intraoperative dose of tranexamic acid for patients having primary hip or knee arthroplasty. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ralley FE, Berta D, Binns V, Howard J, Naudie DD.

Source‎: Clin Orthop Relat Res 2010;468(7):1905-11.

Indexed‎: PubMed 20063079

DOI‎: 10.1007/s11999-009-1217-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20063079 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Efficacy and cost-effectiveness of cell saving blood autotransfusion in adult lumbar fusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Savvidou C, Chatziioannou SN, Pilichou A, Pneumaticos SG.

Source‎: Transfus Med 2009;19(4):202-6.

Indexed‎: PubMed 19706137

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2009.00929.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706137 (เปิดหน้าต่างใหม่)