ข้ามไปยังเนื้อหา

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของทางเลือกในการไม่รับการถ่ายเลือด

Oncology

Cost of outpatient blood transfusion in cancer patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Crémieux PY, Barrett B, Anderson K, Slavin MB.

Source‎: J Clin Oncol 2000;18(14):2755-61.

Indexed‎: PubMed 10894876

DOI‎: 10.1200/JCO.2000.18.14.2755

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10894876 (เปิดหน้าต่างใหม่)