ข้ามไปยังเนื้อหา

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของทางเลือกในการไม่รับการถ่ายเลือด

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

The use of blood cell salvage in acetabular fracture internal fixation surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bigsby E, Acharya MR, Ward AJ, Chesser TJ.

Source‎: J Orthop Trauma 2013;27(10):e230-3.

Indexed‎: PubMed 23360908

DOI‎: 10.1097/BOT.0b013e3182877684

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23360908 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

Source‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Indexed‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A prospective study investigating the cost effectiveness of intraoperative blood salvage during liver transplantation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Phillips SD, Maguire D, Deshpande R, Muiesan P, Bowles MJ, Rela M, Heaton ND.

Source‎: Transplantation 2006;81(4):536-40.

Indexed‎: PubMed 16495800

DOI‎: 10.1097/01.tp.0000199318.17013.c5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495800 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Source‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Indexed‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596 (เปิดหน้าต่างใหม่)