ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Repair of an ascending aortic aneurysm using reduction aortoplasty in a Jehovah's Witness. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Calcaterra D, Ueda K, Hashimi S, Brown T, Calva D.

Source‎: J Card Surg 2011;26(3):313-5.

Indexed‎: PubMed 21447087

DOI‎: 10.1111/j.1540-8191.2011.01245.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21447087 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Planned versus unplanned reexplorations for bleeding: a comparison of morbidity and mortality. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Crawford TC, Magruder JT, Grimm JC, Sciortino CM, Mandal K, Zehr KJ, Cameron DE, Whitman GJ, Conte JV.

Source‎: Ann Thorac Surg 2017;103(3):779-86.

Indexed‎: PubMed 27666782

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.06.096

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27666782 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The operating surgeon is an independent predictor of chest tube drainage following cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dixon B, Reid D, Collins M, Newcomb AE, Rosalion A, Yap CH, Santamaria JD, Campbell DJ.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28(2):242-6.

Indexed‎: PubMed 24439890

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2013.09.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24439890 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Staged repair for a chronic dissecting thoracic aortic aneurysm with no transfusion in a Jehovah's Witness patient. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kadohama T, Akasaka N, Sasajima T, Goh K, Azuma N, Inaba M.

Source‎: Gen Thorac Cardiovasc Surg 2007;55(6):262-5.

Indexed‎: PubMed 17642283

DOI‎: 10.1007/s11748-007-0118-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17642283 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Process improvement in cardiac surgery: development and implementation of a reoperation for bleeding checklist. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Loor G, Vivacqua A, Sabik JF 3rd, Li L, Hixson ED, Blackstone EH, Koch CG.

Source‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146(5):1028-32.

Indexed‎: PubMed 23871140

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2013.05.043

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871140 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Using the Boazul cuff to reduce blood loss in varicose vein surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Robinson J, Macierewicz J, Beard JD.

Source‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;20(4):390-3.

Indexed‎: PubMed 11035973

DOI‎: 10.1053/ejvs.2000.1189

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11035973 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Novel wrapping technique with insertion of fat tissue for hemostasis in aortic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sakakibara Y, Koshiji T, Hagio K, Ishigami M, Nakatsu T.

Source‎: Ann Thorac Surg 2010;89(3):992-3.

Indexed‎: PubMed 20172184

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.05.066

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172184 (เปิดหน้าต่างใหม่)

CASE 12-2016 Ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Indexed‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Use of a pneumatic tourniquet improves outcome following trans-tibial amputation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Wolthuis AM, Whitehead E, Ridler BM, Cowan AR, Campbell WB, Thompson JF.

Source‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31(6):642-5.

Indexed‎: PubMed 16427337

DOI‎: 10.1016/j.ejvs.2005.11.018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16427337 (เปิดหน้าต่างใหม่)