ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Changes in haemoglobin levels during hospital course and long-term outcome after acute myocardial infarction. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Aronson D, Suleiman M, Agmon Y, Suleiman A, Blich M, Kapeliovich M, Beyar R, Markiewicz W, Hammerman H.

Source‎: Eur Heart J 2007;28(11):1289-96.

Indexed‎: PubMed 17363447

DOI‎: 10.1093/eurheartj/ehm013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17363447 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effect on outcomes and exercise performance of anemia in patients with aortic stenosis who underwent transcatheter aortic valve replacement. (เปิดหน้าต่างใหม่)

DeLarochellière H, Urena M, Amat-Santos IJ, Ribeiro HB, Allende R, Laflamme L, Laflamme J, Paradis JM, Dumont E, Doyle D, Mohammadi S, DeLarochellière R, Côté M, Laroche V, Rodés-Cabau J.

Source‎: Am J Cardiol 2015;115(4):472-9.

Indexed‎: PubMed 25549880

DOI‎: 10.1016/j.amjcard.2014.11.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25549880 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The operating surgeon is an independent predictor of chest tube drainage following cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dixon B, Reid D, Collins M, Newcomb AE, Rosalion A, Yap CH, Santamaria JD, Campbell DJ.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28(2):242-6.

Indexed‎: PubMed 24439890

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2013.09.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24439890 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah's Witnesses). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Source‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Indexed‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The theory and practice of bloodless surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF.

Source‎: Transfus Apher Sci 2002;27(1):29-43.

Indexed‎: PubMed 12201468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201468 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Strategies and outcomes of cardiac surgery in Jehovah's Witnesses. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moraca RJ, Wanamaker KM, Bailey SH, McGregor WE, Benckart DH, Maher TD, Magovern GJ Jr.

Source‎: J Card Surg 2011;26(2):135-43.

Indexed‎: PubMed 21348894

DOI‎: 10.1111/j.1540-8191.2011.01215.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21348894 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prevalence, factors associated with, and prognostic effects of preoperative anemia on short- and long-term mortality in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Nuis RJ, Sinning JM, Rodés-Cabau J, Gotzmann M, van Garsse L, Kefer J, Bosmans J, Yong G, Dager AE, Revilla-Orodea A, Urena M, Nickenig G, Werner N, Maessen J, Astarci P, Perez S, Benitez LM, Amat-Santos IJ, López J, Dumont E, van Mieghem N, van Gelder T, van Domburg RT, de Jaegere PP.

Source‎: Circ Cardiovasc Interv 2013;6(6):625-34.

Indexed‎: PubMed 24280965

DOI‎: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000409

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24280965 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Preparation of the patient for surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seeber P, Shander A.

Source‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 139-59.

Indexed‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch11/summary (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cardiovascular surgery in Jehovah's Witness patients: the role of preoperative optimization. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tanaka A, Ota T, Uriel N, Asfaw Z, Onsager D, Lonchyna VA, Jeevanandam V.

Source‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150(4):976-83.e1-3.

Indexed‎: PubMed 26211405

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2015.06.059

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211405 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Impact of haemoglobin concentration on cardiovascular outcome after vascular surgery: a retrospective observational cohort study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Valentijn TM, Hoeks SE, Martienus KA, Bakker EJ, van de Luijtgaarden KM, Verhagen HJ, Stolker RJ, van Lier F.

Source‎: Eur J Anaesthesiol 2013;30(11):664-70.

Indexed‎: PubMed 23736094

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e328362a5fd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23736094 (เปิดหน้าต่างใหม่)