ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Blood conservation strategies in cardiac surgery: more is better. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Avgerinos DV, DeBois W, Salemi A.

Source‎: Eur J Cardiothorac Surg 2014;46(5):865-70.

Indexed‎: PubMed 24482391

DOI‎: 10.1093/ejcts/ezt661

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24482391 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood loss and transfusion rates associated with transcatheter aortic valve replacement: recommendations for patients who refuse blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Binder RK, Barbanti M, Ye J, Toggweiler S, Tan J, Freeman M, Cheung A, Wood DA, Webb JG.

Source‎: Catheter Cardiovasc Interv 2014;83(6):E221-6.

Indexed‎: PubMed 24402965

DOI‎: 10.1002/ccd.25389

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402965 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion reduction in cardiac surgery: multidisciplinary approach at a community hospital. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brevig J, McDonald J, Zelinka ES, Gallagher T, Jin R, Grunkemeier GL.

Source‎: Ann Thorac Surg 2009;87(2):532-9.

Indexed‎: PubMed 19161774

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2008.10.044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19161774 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Perioperative management of four anaemic female Jehovah's Witnesses undergoing urgent complex cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Casati V, D'Angelo A, Barbato L, Turolla D, Villa F, Grasso MA, Porta A, Guerra F.

Source‎: Br J Anaesth 2007;99(3):349-52.

Indexed‎: PubMed 17596592

DOI‎: 10.1093/bja/aem170

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596592 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bloodless orthotopic heart transplantation in a Jehovah's Witness. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dallas T, Welsby I, Bottiger B, Milano C, Daneshmand M, Guinn N.

Source‎: A A Case Rep 2015;4(10):140-2.

Indexed‎: PubMed 25974419

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000067

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974419 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Double-valve surgery in Shprintzen-Goldberg syndrome. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Elmistekawy E, Hudson CC, Williams A, Mesana T.

Source‎: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2014;22(7):842-5.

Indexed‎: PubMed 24887819

DOI‎: 10.1177/0218492313485070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24887819 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Repeat cardiac surgery in a Jehovah's Witness patient with thrombocytopenia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Elmistekawy E, Lapierre H, Bourke M, Dennie C, Labinaz M, Ruel M.

Source‎: Can J Cardiol 2011;27(6):869.e7-8.

Indexed‎: PubMed 21983113

DOI‎: 10.1016/j.cjca.2011.07.632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983113 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Should Jehovah's Witness patients be listed for heart transplantation? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Elmistekawy E, Mesana TG, Ruel M.

Source‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15(4):716-9.

Indexed‎: PubMed 22753433

DOI‎: 10.1093/icvts/ivs157

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753433 (เปิดหน้าต่างใหม่)

2011 ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hillis LD, Smith PK, Anderson JL, Bittl JA, Bridges CR, Byrne JG, Cigarroa JE, Disesa VJ, Hiratzka LF, Hutter AM Jr, Jessen ME, Keeley EC, Lahey SJ, Lange RA, London MJ, Mack MJ, Patel MR, Puskas JD, Sabik JF, Selnes O, Shahian DM, Trost JC, Winniford MD.

Source‎: Circulation 2011;124(23):e652-735.

Indexed‎: PubMed 22064599

DOI‎: 10.1161/CIR.0b013e31823c074e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22064599 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Jehovah's Witnesses requiring complex urgent cardiothoracic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Holt RL, Martin TD, Hess PJ, Beaver TM, Klodell CT.

Source‎: Ann Thorac Surg 2004;78(2):695-7.

Indexed‎: PubMed 15276553

DOI‎: 10.1016/S0003-4975(03)01494-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15276553 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Treatment of anemia in patients with heart disease: a systematic review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kansagara D, Dyer E, Englander H, Fu R, Freeman M, Kagen D.

Source‎: Ann Intern Med 2013;159(11):746-57.

Indexed‎: PubMed 24297191

DOI‎: 10.7326/0003-4819-159-11-201312030-00007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297191 (เปิดหน้าต่างใหม่)

An evolution in blood management: past, present, and future. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kumar A, Figueroa PI, Gowans KL, Parker BM, Proctor AW, Benitez-Santana SM, Koch C.

Source‎: Qual Manag Health Care 2011;20(4):311-21.

Indexed‎: PubMed 21971028

DOI‎: 10.1097/QMH.0b013e3182315ad9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21971028 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation strategies in Jehovah's Witness patients undergoing complex aortic surgery: a report of three cases. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Loubser PG, Stoltz SM, Schmoker JD, Bonifacio F, Battle RW, Marcus S, Krumholz CF, Moskowitz DM, Shander A, Lemmer JH Jr.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2003;17(4):528-35.

Indexed‎: PubMed 12968246

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12968246 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Source‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Indexed‎: PubMed 11927481

DOI‎: 10.1007/BF03017330

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Multi-modality blood conservation strategy in open-heart surgery: an audit. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Reddy SM, Talwar S, Velayoudam D, Gharde P, Mallick V, Jha RK, Kumar L, Arkalgud SK.

Source‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009;9(3):480-2.

Indexed‎: PubMed 19567500

DOI‎: 10.1510/icvts.2009.203034

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19567500 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Successful use of ECMO in a Jehovah's Witness after complicated re-heart transplant. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Russo MJ, Merlo A, Eton D, Patel PJ, Fedson S, Anderson A, Shah A, Jeevanandam V.

Source‎: ASAIO J 2013;59(5):528-9.

Indexed‎: PubMed 23995995

DOI‎: 10.1097/MAT.0b013e31829f0efb

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23995995 (เปิดหน้าต่างใหม่)

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Source‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Indexed‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A structured blood conservation programme reduces transfusions and costs in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ternström L, Hyllner M, Backlund E, Schersten H, Jeppsson A.

Source‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;19(5):788-94.

Indexed‎: PubMed 25125140

DOI‎: 10.1093/icvts/ivu266

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25125140 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ten-year patterns in blood product utilization during cardiothoracic surgery with cardiopulmonary bypass in a tertiary hospital. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vonk AB, Meesters MI, van Dijk WB, Eijsman L, Romijn JW, Jansen EK, Loer SA, Boer C.

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2608-16.

Indexed‎: PubMed 24372139

DOI‎: 10.1111/trf.12522

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24372139 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Implementation of a comprehensive blood conservation program can reduce blood use in a community cardiac surgery program. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Xydas S, Magovern CJ, Slater JP, Brown JM 3rd, Bustami R, Parr GV, Thurer RL.

Source‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;143(4):926-35.

Indexed‎: PubMed 22285327

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285327 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation strategies can be applied safely to high-risk complex aortic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Yaffee DW, DeAnda A, Ngai JY, Ursomanno PA, Rabinovich AE, Ward AF, Galloway AC, Grossi EA.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2015;29(3):703-9.

Indexed‎: PubMed 25847415

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2014.10.022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25847415 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Management of blood transfusion in aortic valve surgery: impact of a blood conservation strategy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Yaffee DW, Smith DE 3rd, Ursomanno PA, Hill FT, Galloway AC, Deanda A, Grossi EA.

Source‎: Ann Thorac Surg 2014;97(1):95-101.

Indexed‎: PubMed 24263014

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.09.057

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263014 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rupture of chronic type B aortic dissection in a Jehovah's Witness: successful surgical repair without blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Yamamoto H, Yamamoto F, Yamaura G, Motokawa M, Tanaka F, Sato H, Ishibashi K, Shiroto K.

Source‎: Ann Vasc Surg 2012;26(4):571.e11-6.

Indexed‎: PubMed 22321490

DOI‎: 10.1016/j.avsg.2011.08.019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321490 (เปิดหน้าต่างใหม่)