ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Antifibrinolytic Agents

Can topical application of tranexamic acid reduce blood loss in thoracic surgery? A prospective randomised double blind investigation. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dell'Amore A, Caroli G, Nizar A, Cassanelli N, Luciano G, Greco D, Dolci G, Bini A, Stella F.

Source‎: Heart Lung Circ 2012;21(11):706-10.

Indexed‎: PubMed 22842057

DOI‎: 10.1016/j.hlc.2012.06.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842057 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The risk-benefit profile of aprotinin versus tranexamic acid in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM, McCluskey SA, Tait G, Beattie WS.

Source‎: Anesth Analg 2010;110(1):21-9.

Indexed‎: PubMed 19910626

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e3181c0ea6d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910626 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, Cooper DJ, Marasco S, McNeil J, Bussières JS, McGuinness S, Byrne K, Chan MT, Landoni G, Wallace S, ATACAS Investigators of the ANZCA Clinical Trials Network

Source‎: N Engl J Med 2017;376(2):136-48.

Indexed‎: PubMed 27774838

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1606424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774838 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Aprotinin for patients exposed to clopidogrel before off-pump coronary bypass. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Nurözler F, Kutlu T, Küçük G.

Source‎: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008;16(6):483-7.

Indexed‎: PubMed 18984759

DOI‎: 10.1177/021849230801600611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18984759 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effects of aprotinin on short-term and long-term outcomes after coronary artery bypass grafting surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Wang X, Zheng Z, Ao H, Zhang S, Wang Y, Zhang H, Hu S.

Source‎: Ann Thorac Surg 2010;89(5):1489-95.

Indexed‎: PubMed 20417766

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.02.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417766 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa)

Recombinant activated factor VII in cardiac surgery: experience from the Australian and New Zealand Haemostasis Registry. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dunkley S, Phillips L, McCall P, Brereton J, Lindeman R, Jankelowitz G, Cameron P.

Source‎: Ann Thorac Surg 2008;85(3):836-44.

Indexed‎: PubMed 18291152

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2007.06.076

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291152 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Repeat cardiac surgery in a Jehovah's Witness patient with thrombocytopenia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Elmistekawy E, Lapierre H, Bourke M, Dennie C, Labinaz M, Ruel M.

Source‎: Can J Cardiol 2011;27(6):869.e7-8.

Indexed‎: PubMed 21983113

DOI‎: 10.1016/j.cjca.2011.07.632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983113 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Safety and efficacy of recombinant activated factor VII: a randomized placebo-controlled trial in the setting of bleeding after cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gill R, Herbertson M, Vuylsteke A, Olsen PS, von Heymann C, Mythen M, Sellke F, Booth F, Schmidt TA.

Source‎: Circulation 2009;120(1):21-7.

Indexed‎: PubMed 19546387

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.834275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19546387 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Intraoperative use of recombinant activated factor VII during complex aortic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goksedef D, Panagopoulos G, Nassiri N, Levine RL, Hountis PG, Plestis KA.

Source‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;143(5):1198-204.

Indexed‎: PubMed 22285329

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285329 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Off-label use of recombinant human factor VIIa. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goodnough LT, Levy JH.

Source‎: Ann Thorac Surg 2014;98(2):393-5.

Indexed‎: PubMed 25087781

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2014.06.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25087781 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Comprehensive Canadian review of the off-label use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karkouti K, Beattie WS, Arellano R, Aye T, Bussieres JS, Callum JL, Cheng D, Heinrich L, Kent B, Lee TW, MacAdams C, Mazer CD, Muirhead B, Rochon AG, Rubens FD, Sawchuk C, Wang S, Waters T, Wong BI, Yau TM.

Source‎: Circulation 2008;118(4):331-8.

Indexed‎: PubMed 18606914

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.764308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18606914 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Role of recombinant factor VIIa in the treatment of intractable bleeding in vascular surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Končar IB, Davidović LB, Savić N, Sinđelić RB, Ilić N, Dragas M, Markovic M, Kostic D.

Source‎: J Vasc Surg 2011;53(4):1032-7.

Indexed‎: PubMed 21215579

DOI‎: 10.1016/j.jvs.2010.07.075

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21215579 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant activated factor VII in cardiac surgery: a systematic review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Warren O, Mandal K, Hadjianastassiou V, Knowlton L, Panesar S, John K, Darzi A, Athanasiou T.

Source‎: Ann Thorac Surg 2007;83(2):707-14.

Indexed‎: PubMed 17258029

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2006.10.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17258029 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Coagulation Factor Concentrates

Reduced use of allogeneic platelets through high-yield perioperative autologous plateletpheresis and reinfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Alberts M, Bandarenko N, Gaca J, Lockhart E, Milano C, Alexander S, Linder D, Lombard FW, Welsby IJ.

Source‎: Transfusion 2014;54(5):1348-57.

Indexed‎: PubMed 24898456

DOI‎: 10.1111/trf.12463

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898456 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Use of prothrombin complex concentrate for excessive bleeding after cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Arnékian V, Camous J, Fattal S, Rézaiguia-Delclaux S, Nottin R, Stéphan F.

Source‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15(3):382-9.

Indexed‎: PubMed 22623627

DOI‎: 10.1093/icvts/ivs224

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22623627 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

Source‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Indexed‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prophylactic use of factor IX concentrate in a Jehovah's Witness patient. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bolliger D, Sreeram G, Duncan A, Molinaro RJ, Szlam F, Chen EP, Tanaka KA.

Source‎: Ann Thorac Surg 2009;88(5):1666-8.

Indexed‎: PubMed 19853132

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853132 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Safety and efficacy of prothrombin complex concentrate as first-line treatment in bleeding after cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cappabianca G, Mariscalco G, Biancari F, Maselli D, Papesso F, Cottini M, Crosta S, Banescu S, Ahmed AB, Beghi C.

Source‎: Crit Care 2016;20:5.

Indexed‎: PubMed 26738468

DOI‎: 10.1186/s13054-015-1172-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738468 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

Source‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

Indexed‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

Source‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

Indexed‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prothrombin complex concentrate in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roman M, Biancari F, Ahmed AB, Agarwal S, Hadjinikolaou L, Al-Sarraf A, Tsang G, Oo AY, Field M, Santini F, Mariscalco G

Source‎: Ann Thorac Surg 2019;107(4):1275-83.

Indexed‎: PubMed 30458156

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2018.10.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30458156 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Desmopressin

Platelet mapping and desmopressin reversal of platelet inhibition during emergency carotid endarterectomy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ranucci M, Nano G, Pazzaglia A, Bianchi P, Casana R, Tealdi DG.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21(6):851-4.

Indexed‎: PubMed 18068065

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2007.05.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18068065 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Topical Hemostatic Agents

A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Achneck HE, Sileshi B, Jamiolkowski RM, Albala DM, Shapiro ML, Lawson JH.

Source‎: Ann Surg 2010;251(2):217-28.

Indexed‎: PubMed 20010084

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e3181c3bcca

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010084 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A novel reverse thermosensitive polymer to achieve temporary atraumatic vessel occlusion in infra-popliteal bypasses. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mani K, Campbell A, Fitzpatrick J, Modarai B, Carrell T, Rashid H, Zayed H.

Source‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45(1):51-6.

Indexed‎: PubMed 23134676

DOI‎: 10.1016/j.ejvs.2012.10.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134676 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Topical haemostatic agents. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Seyednejad H, Imani M, Jamieson T, Seifalian AM.

Source‎: Br J Surg 2008;95(10):1197-225.

Indexed‎: PubMed 18763249

DOI‎: 10.1002/bjs.6357

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18763249 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Viscoelastic Tests to Identify Surgical or Coagulopathic Bleeding

Management of hemorrhage in cardiothoracic surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Görlinger K, Shore-Lesserson L, Dirkmann D, Hanke AA, Rahe-Meyer N, Tanaka KA.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2013;27(4 Suppl):S20-34.

Indexed‎: PubMed 23910533

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2013.05.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910533 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Point-of-care testing: a prospective, randomized clinical trial of efficacy in coagulopathic cardiac surgery patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Weber CF, Görlinger K, Meininger D, Herrmann E, Bingold T, Moritz A, Cohn LH, Zacharowski K.

Source‎: Anesthesiology 2012;117(3):531-47.

Indexed‎: PubMed 22914710

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318264c644

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914710 (เปิดหน้าต่างใหม่)