ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

Adverse Effects of Substantial Bleeding

Association between bleeding events and in-hospital mortality after percutaneous coronary intervention. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Chhatriwalla AK, Amin AP, Kennedy KF, House JA, Cohen DJ, Rao SV, Messenger JC, Marso SP; National Cardiovascular Data Registry.

Source‎: JAMA 2013;309(10):1022-9.

Indexed‎: PubMed 23483177

DOI‎: 10.1001/jama.2013.1556

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23483177 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Increased chest tube drainage is independently associated with adverse outcome after cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Christensen MC, Dziewior F, Kempel A, von Heymann C.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(1):46-51.

Indexed‎: PubMed 22100857

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.09.021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100857 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bleeding avoidance strategies. Consensus and controversy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dauerman HL, Rao SV, Resnic FS, Applegate RJ.

Source‎: J Am Coll Cardiol 2011;58(1):1-10.

Indexed‎: PubMed 21700085

DOI‎: 10.1016/j.jacc.2011.02.039

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700085 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The association of blood transfusion with mortality after cardiac surgery: cause or confounding? (CME). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dixon B, Santamaria JD, Reid D, Collins M, Rechnitzer T, Newcomb AE, Nixon I, Yii M, Rosalion A, Campbell DJ.

Source‎: Transfusion 2013;53(1):19-27.

Indexed‎: PubMed 22574710

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03697.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22574710 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Adverse impact of bleeding on prognosis in patients with acute coronary syndromes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Eikelboom JW, Mehta SR, Anand SS, Xie C, Fox KA, Yusuf S.

Source‎: Circulation 2006;114(8):774-82.

Indexed‎: PubMed 16908769

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.612812

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908769 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tolerance of intraoperative hemoglobin decrease during cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hogervorst E, Rosseel P, van der Bom J, Bentala M, Brand A, van der Meer N, van de Watering L.

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2696-704.

Indexed‎: PubMed 24724943

DOI‎: 10.1111/trf.12654

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24724943 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The independent association of massive blood loss with mortality in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM, Beattie WS, Abdelnaem E, McCluskey SA, Ghannam M, Yeo E, Djaiani G, Karski J.

Source‎: Transfusion 2004;44(10):1453-62.

Indexed‎: PubMed 15383018

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2004.04144.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15383018 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The influence of baseline hemoglobin concentration on tolerance of anemia in cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM, McCluskey SA, van Rensburg A, Beattie WS.

Source‎: Transfusion 2008;48(4):666-72.

Indexed‎: PubMed 18194382

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01590.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194382 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Association between bleeding and mortality among women and men with high-risk acute coronary syndromes: insights from the Early versus Delayed, Provisional Eptifibatide in Acute Coronary Syndromes (EARLY ACS) trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kaul P, Tanguay JF, Newby LK, Hochman JS, Westerhout CM, Califf RM, Tricoci P, Gibson CM, Giugliano RP, Harrington RA, Van de Werf F, Armstrong PW.

Source‎: Am Heart J 2013;166(4):723-8.

Indexed‎: PubMed 24093853

DOI‎: 10.1016/j.ahj.2013.07.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24093853 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion after percutaneous coronary intervention and risk of subsequent adverse outcomes: a systematic review and meta-analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kwok CS, Sherwood MW, Watson SM, Nasir SB, Sperrin M, Nolan J, Kinnaird T, Kiatchoosakun S, Ludman PF, de Belder MA, Rao SV, Mamas MA.

Source‎: JACC Cardiovasc Interv 2015;8(3):436-46.

Indexed‎: PubMed 25703883

DOI‎: 10.1016/j.jcin.2014.09.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25703883 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Impact of intraoperative blood loss on long-term survival after lung cancer resection. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Nakamura H, Saji H, Kurimoto N, Shinmyo T, Tagaya R.

Source‎: Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015;21(1):18-23.

Indexed‎: PubMed 24583702

DOI‎: 10.5761/atcs.oa.13-00312

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24583702 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Major bleeding, transfusions, and anemia: the deadly triad of cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ranucci M, Baryshnikova E, Castelvecchio S, Pelissero G; Surgical and Clinical Outcome Research (SCORE) Group.

Source‎: Ann Thorac Surg 2013;96(2):478-85.

Indexed‎: PubMed 23673069

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.03.015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23673069 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Adverse impact of bleeding and transfusion on the outcome post-transcatheter aortic valve implantation: insights from the Pooled-RotterdAm-Milano-Toulouse In Collaboration Plus (PRAGMATIC Plus) initiative. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tchetche D, Van der Boon RM, Dumonteil N, Chieffo A, Van Mieghem NM, Farah B, Buchanan GL, Saady R, Marcheix B, Serruys PW, Colombo A, Carrie D, De Jaegere PP, Fajadet J.

Source‎: Am Heart J 2012;164(3):402-9.

Indexed‎: PubMed 22980308

DOI‎: 10.1016/j.ahj.2012.07.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980308 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prognostic significance of bleeding location and severity among patients with acute coronary syndromes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vavalle JP, Clare R, Chiswell K, Rao SV, Petersen JL, Kleiman NS, Mahaffey KW, Wang TY.

Source‎: JACC Cardiovasc Interv 2013;6(7):709-17.

Indexed‎: PubMed 23866183

DOI‎: 10.1016/j.jcin.2013.03.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23866183 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Morbidity of bleeding after cardiac surgery: is it blood transfusion, reoperation for bleeding, or both? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vivacqua A, Koch CG, Yousuf AM, Nowicki ER, Houghtaling PL, Blackstone EH, Sabik JF 3rd.

Source‎: Ann Thorac Surg 2011;91(6):1780-90.

Indexed‎: PubMed 21619974

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.03.105

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619974 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Perioperative blood transfusion is associated with worse clinical outcomes in resected lung cancer. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Wang T, Luo L, Huang H, Yu J, Pan C, Cai X, Hu B, Yin X.

Source‎: Ann Thorac Surg 2014;97(5):1827-37.

Indexed‎: PubMed 24674755

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.12.044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24674755 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Operative blood loss, blood transfusion, and 30-day mortality in older patients after major noncardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Wu WC, Smith TS, Henderson WG, Eaton CB, Poses RM, Uttley G, Mor V, Sharma SC, Vezeridis M, Khuri SF, Friedmann PD.

Source‎: Ann Surg 2010;252(1):11-7.

Indexed‎: PubMed 20505504

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e3181e3e43f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20505504 (เปิดหน้าต่างใหม่)