ข้ามไปยังเนื้อหา

ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

Acceptance of Normovolemic Anemia

Lowering the hemoglobin threshold for transfusion in coronary artery bypass procedures: effect on patient outcome. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bracey AW, Radovancevic R, Riggs SA, Houston S, Cozart H, Vaughn WK, Radovancevic B, McAllister HA Jr, Cooley DA.

Source‎: Transfusion 1999;39(10):1070-7.

Indexed‎: PubMed 10532600

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10532600 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Conservative versus liberal red cell transfusion in acute myocardial infarction (the CRIT Randomized Pilot Study). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cooper HA, Rao SV, Greenberg MD, Rumsey MP, McKenzie M, Alcorn KW, Panza JA.

Source‎: Am J Cardiol 2011;108(8):1108-11.

Indexed‎: PubMed 21791325

DOI‎: 10.1016/j.amjcard.2011.06.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791325 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Indexed‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Is a low transfusion threshold safe in critically ill patients with cardiovascular diseases? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hébert PC, Yetisir E, Martin C, Blajchman MA, Wells G, Marshall J, Tweeddale M, Pagliarello G, Schweitzer I.

Source‎: Crit Care Med 2001;29(2):227-34.

Indexed‎: PubMed 11246298

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11246298 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion and 30-day mortality in patients with coronary artery disease and anemia following noncardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hollis RH, Singletary BA, McMurtrie JT, Graham LA, Richman JS, Holcomb CN, Itani KM, Maddox TM, Hawn MT.

Source‎: JAMA Surg 2016;151(2):139-45.

Indexed‎: PubMed 26444569

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2015.3420

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26444569 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive or liberal red-cell transfusion for cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mazer CD, Whitlock RP, Fergusson DA, Hall J, Belley-Cote E, Connolly K, Khanykin B, Gregory AJ, de Medicis E, McGuinness S, Royse A, Carrier FM, Young PJ, Villar JC, Grocott HP, Seeberger MD, Fremes S, Lellouche F, Syed S, Byrne K, Bagshaw SM, Hwang NC, Mehta C, Painter TW, Royse C, Verma S, Hare GMT, Cohen A, Thorpe KE, Juni P, Shehata N; TRICS Investigators and Perioperative Anesthesia Clinical Trials Group.

Source‎: N Engl J Med 2017;377(22):2133-44.

Indexed‎: PubMed 29130845

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1711818

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29130845 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Postoperative anemia and exercise tolerance after cardiac operations in patients without transfusion: what hemoglobin level is acceptable? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ranucci M, La Rovere MT, Castelvecchio S, Maestri R, Menicanti L, Frigiola A, D'Armini AM, Goggi C, Tramarin R, Febo O.

Source‎: Ann Thorac Surg 2011;92(1):25-31.

Indexed‎: PubMed 21592458

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.02.058

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592458 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion in critically ill patients and in patients with acute coronary syndrome: a systematic review, meta-analysis and trial sequential analysis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ripollés Melchor J, Casans Francés R, Espinosa Á, Martínez Hurtado E, Navarro Pérez R, Abad Gurumeta A, Basora M, Calvo Vecino JM; EAR Group Anesthesia Evidence Review.

Source‎: Minerva Anestesiol 2016;82(5):582-98.

Indexed‎: PubMed 26198765

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26198765 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Source‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Indexed‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Does anemia impact hospital readmissions after coronary artery bypass surgery? (เปิดหน้าต่างใหม่)

Shehata N, Forster A, Li L, Rothwell DM, Mazer CD, Naglie G, Fowler R, Tu JV, Rubens FD, Hawken S, Wilson K.

Source‎: Transfusion 2013;53(8):1688-97.

Indexed‎: PubMed 23228115

DOI‎: 10.1111/trf.12007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23228115 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Safe application of a restrictive transfusion protocol in moderate-risk patients undergoing cardiac operations. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Song HK, von Heymann C, Jespersen CM, Karkouti K, Korte W, Levy JH, Ranucci M, Saugstrup T, Sellke FW.

Source‎: Ann Thorac Surg 2014;97(5):1630-5.

Indexed‎: PubMed 24655469

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.12.025

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24655469 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation in cardiac surgery: let's get restrictive. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Varghese R, Myers ML.

Source‎: Semin Thorac Cardiovasc Surg 2010;22(2):121-6.

Indexed‎: PubMed 21092889

DOI‎: 10.1053/j.semtcvs.2010.09.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092889 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Management of blood transfusion in aortic valve surgery: impact of a blood conservation strategy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Yaffee DW, Smith DE 3rd, Ursomanno PA, Hill FT, Galloway AC, Deanda A, Grossi EA.

Source‎: Ann Thorac Surg 2014;97(1):95-101.

Indexed‎: PubMed 24263014

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.09.057

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263014 (เปิดหน้าต่างใหม่)