ข้ามไปยังเนื้อหา

ข่าว

 

2024-03-15

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2024 ตอน 2

ใน​รายงาน​นี้ เรา​จะ​คุย​กัน​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พ่อ​ที่​รัก​ของ​เรา ทำ​ให้​เห็น​ยังไง​ว่า​พระองค์ “อยาก​ให้​ทุก​คน​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ” (2 ปต 3:9) เรา​จะ​ได้​รู้​เรื่อง​การ​ปรับ​เปลี่ยน​เกี่ยว​กับ​มาตรฐาน​การ​แต่ง​ตัว​ของ​เรา​ตอน​เข้า​ร่วม​กิจกรรม​ต่าง​ ๆ ​ของ​องค์การ