ข้ามไปยังเนื้อหา

ไทย

 

2017-02-03

ไทย

เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยใช้หนังสือของพยานพระยะโฮวาเพื่อช่วยพัฒนาชุมชน

สามปีมาแล้วที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยใช้หนังสือของพยานฯเพื่อช่วยเหลือสังคม