ข้ามไปยังเนื้อหา

พี่​น้อง​เซอร์​เกย์ ลู​กิน

21 พฤษภาคม 2024
รัสเซีย

เป็น​เกียรติ​มาก​จริง​ ๆ ​ที่​ได้​ปก​ป้อง​ชื่อ​ของ​พระ​ยะโฮวา

เป็น​เกียรติ​มาก​จริง​ ๆ ​ที่​ได้​ปก​ป้อง​ชื่อ​ของ​พระ​ยะโฮวา

อีก​ไม่​นาน ศาล​เมือง​บืยสค์ ใน​เขต​อัลไต จะ​ประกาศ​คำ​ตัดสิน​คดี​ของ​พี่​น้อง​เซอร์เกย์ ลู​กิน อัยการ​ยัง​ไม่​ได้​ส่ง​คำ​ร้อง​ว่า​จะ​ให้​เขา​รับ​โทษ​อย่างไร

ข้อมูล​ส่วน​ตัว

เรา​ขอบคุณ​สำหรับ​ตัวอย่าง​ที่​ดี​ของ​เซอร์​เกย์ เขา​ทำ​ให้​เรา​เห็น​ว่า​ความ​รัก​ที่​เรา​มี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​จะ​ช่วย “ขจัด​ความ​กลัว”—1 ยอห์น 4:18

เหตุ​การณ์​ตาม​ลำดับ​เวลา

  1. 1 ธันวาคม 2022

    ถูก​ดำเนิน​คดี​อาญา

  2. 25 มกราคม 2023

    บ้าน​และ​ที่​ทำ​งาน​ถูก​บุก​ค้น ถูก​สอบสวน​และ​ถูก​จำกัด​การ​เดิน​ทาง

  3. 25 มกราคม 2024

    เริ่ม​มี​การ​พิจารณา​คดี​อาญา