ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ฟินแลนด์

4 กันยายน 2017

พยานพระยะโฮวาให้กำลังใจหลังจากเกิดเหตุร้ายในเมืองตุรกุ ประเทศฟินแลนด์

การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากสำนักงานสาขาหลังจากเกิดเหตุร้ายช่วยให้ทั้งพยานพระยะโฮวาและคนที่ไม่ใช่พยานพระยะโฮวาที่เสียขวัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับการปลอบโยนและกำลังใจ