ข้ามไปยังเนื้อหา

ภาพ​ถ่าย​ดาว​เทียม​ไซโคลน​ยาซา​และ​เกาะ​ฟิจิ​ที่​ได้​รับ​ผล​กระทบ

7 มกราคม 2021
ฟิจิ

ไซโคลนยาซาที่มีความรุนแรงระดับ 5 พัดถล่มเกาะฟิจิ

ไซโคลนยาซาที่มีความรุนแรงระดับ 5 พัดถล่มเกาะฟิจิ

สถาน​ที่

ฟิจิ

ภัย​พิบัติ

 • วัน​พฤหัสบดี​ที่ 17 ธันวาคม 2020 พายุ​ไซโคลน​ยาซา​ซึ่ง​มี​ความ​รุนแรง​มาก​พัด​ถล่ม​เกาะ​วานูอา​เลวู​ซึ่ง​เป็น​เกาะ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​เป็น​อันดับ 2 ของ​ฟิจิ

 • ไซโคลน​ยาซา​เป็น​พายุ​ที่​มี​ความ​รุนแรง​เป็น​อันดับ 2 ที่​สร้าง​ความ​เสียหาย​ให้​กับ​เกาะ​ฟิจิ พายุ​นี้​มี​ความ​เร็ว​ลม​สูง​สุด​ถึง 260 กิโลเมตร​ต่อ​ชั่วโมง

 • มี​อย่าง​น้อย 30 ประชาคม​และ​กลุ่ม​โดด​เดี่ยว​ใน​พื้น​ที่​นั้น​ที่​ได้​รับ​ความ​เสียหาย

ผล​กระทบ​ต่อ​พี่​น้อง

 • ไม่​มี​พี่​น้อง​ได้​รับ​บาดเจ็บ

 • เบื้อง​ต้น​มี​รายงาน​ว่า​พี่​น้อง 20 ครอบครัว​ต้อง​อพยพ​ไป​อยู่​ที่​อื่น

 • พายุ​นี้​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​มาก​ต่อ​พื้น​ที่​ทาง​การ​เกษตร​ซึ่ง​ทำลาย​แหล่ง​อาหาร​ของ​พี่​น้อง​มาก​ถึง 430 คน

ความ​เสียหาย

 • บ้าน​ของ​พี่​น้อง 10 หลัง​ถูก​ทำลาย

 • บ้าน​ของ​พี่​น้อง 25 หลัง​ได้​รับ​ความ​เสียหาย

 • หอ​ประชุม 1 หลัง​ได้​รับ​ความ​เสียหาย​เล็ก​น้อย

การ​ช่วยเหลือ

 • สาขา​ฟิจิ​ได้​แต่ง​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์ 3 คณะ​ให้​จัด​เตรียม​สิ่ง​จำเป็น​ให้​กับ​พี่​น้อง เช่น น้ำ​ดื่ม อาหาร เสื้อ​ผ้า และ​ผ้า​ใบ​กัน​น้ำ นอก​จาก​นั้น คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์​ยัง​ช่วย​หา​ที่​อยู่​ชั่ว​คราว​ให้​พี่​น้อง​ที่​ต้อง​อพยพ​ออก​จาก​บ้าน​ด้วย

 • ตัว​แทน​จาก​สำนักงาน​สาขา​ฟิจิ​และ​ผู้​ดู​แล​หมวด​ใน​เขต​นั้น​ได้​เยี่ยม​บำรุง​เลี้ยง​พี่​น้อง​ที่​ได้​รับ​ผล​กระทบ

 • ทุก​คน​ที่​มี​ส่วน​ใน​งาน​บรรเทา​ทุกข์​และ​เยี่ยม​บำรุง​เลี้ยง​ทำ​ตาม​มาตรการ​เกี่ยว​กับ​โควิด-19 อย่าง​เคร่งครัด

ถึง​แม้​พี่​น้อง​ต้อง​สูญ​เสีย​หลาย​อย่าง​เพราะ​พายุ​นี้ พวก​เขา​ก็​ยัง​เห็น​ความ​เป็น​จริง​ของ​สดุดี 46:1 ที่​บอก​ว่า “พระเจ้า​เป็น​ที่​หลบ​ภัย”