ข้ามไปยังเนื้อหา

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา

รายงาน​ข่าว​เกี่ยว​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ข้อมูล​ต่าง​ๆ​ยัง​เปิด​ให้​สำหรับ​สื่อมวลชน​และ​งาน​ด้าน​กฎหมาย​ด้วย

ข้อมูลสำหรับนักข่าว

ข่าว, เรื่องราว, วีดีโอออกใหม่เกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาทั่วโลก

ความคืบหน้าด้านกฎหมาย

รายงานข่าวด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อพยานพระยะโฮวาทั่วโลก