เกาหลีใต้

24 สิงหาคม 2018

ยิ่งใกล้วันที่ศาลสูงจะตัดสิน ความหวังของคนที่ปฏิเสธการเป็นทหารยิ่งแจ่มชัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2018 ศาลสูงเกาหลีใต้จะพิจารณาคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้มีทางเลือกอื่นสำหรับคนที่ไม่เป็นทหารเนื่องจากขัดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี