ข้ามไปยังเนื้อหา

23 มกราคม 2017
อิตาลี

หิมะถล่มครั้งร้ายแรงทางตอนกลางของอิตาลี

หิมะถล่มครั้งร้ายแรงทางตอนกลางของอิตาลี

ใน​วัน​พุธ​ที่ 18 มกราคม 2017 เกิด​หิมะ​ถล่ม​อย่าง​หนัก​ใน​แคว้น​อาบรุซโซ ตอน​กลาง​ของ​ประเทศ​อิตาลี ซึ่ง​เป็น​บริเวณ​เดิม​ที่​เคย​ได้​รับ​ความ​เสียหาย​จาก​แผ่นดิน​ไหว​ครั้ง​ใหญ่​ใน​เดือน​สิงหาคม​ปี​ที่​แล้ว หิมะ​ถล่ม​ทำ​ให้​รีสอร์ท​แห่ง​หนึ่ง​และ​คน​ประมาณ 30 คน​ใน​นั้น​ถูก​ฝัง ใน​วัน​เดียว​กัน​ที่​เกิด​หิมะ​ถล่ม​ยัง​มี​แผ่นดิน​ไหว​รุนแรง​ตาม​มา​อีก 4 ครั้ง แต่​ละ​ครั้ง​มี​ความ​รุนแรง​มาก​กว่า​แมกนิ​จูด 5 และ​หิมะ​ที่​ตก​หนัก​ผิด​ปกติ​ใน​ช่วง​สัปดาห์​ก่อน​หน้า​นี้​ทำ​ให้​ความ​พยายาม​ใน​การ​ช่วยเหลือ​กู้​ภัย​ยาก​ขึ้น​ไป​อีก หลาย​เมือง​จึง​ถูก​ตัด​ขาด​และ​ไม่​มี​ไฟฟ้า​ใช้

สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​อิตาลี​รายงาน​ว่า แม้​จะ​ไม่​มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เสีย​ชีวิต​หรือ​ได้​รับ​บาดเจ็บ​สาหัส​จาก​เหตุ​การณ์​ครั้ง​นี้ แต่​พวก​เขา​ก็​พยายาม​ที่​จะ​ติด​ต่อ​กับ​ครอบครัว​ของ​พยาน​ฯ​ที่​อยู่​ใน​เขต​นั้น​ซึ่ง​ได้​รับ​ผล​กระทบ​อย่าง​มาก​จาก​แผ่นดิน​ไหว​และ​หิมะ​ถล่ม ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​ที่​อยู่​แถบ​นั้น​ได้​จัด​เตรียม​อาหาร น้ำ ฟืน และ​สิ่ง​จำเป็น​ต่าง ๆ ให้​กับ​ครอบครัว​พยาน​ฯ​ด้วย สำนักงาน​สาขา​ยัง​คง​เฝ้า​ดู​เหตุ​การณ์​ต่อ​ไป​และ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่ม​เติม​ตาม​ความ​จำเป็น

ติด​ต่อ:

ต่าง​ประเทศ: David A. Semonian ฝ่าย​ประชาสัมพันธ์ โทร. +1-845-524-3000

อิตาลี: Christian Di Blasio โทร. +39-06-872941