อิตาลี

3 กรกฎาคม 2020

สัมภาษณ์นายแพทย์อัลเฟรโด กูลเยลมิ

“พยานพระยะโฮวาทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการรักษาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เลือด โดยเราจะใช้หลายวิธีเพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงการถ่ายเลือดให้ผู้ป่วย เช่น เตรียมผู้ป่วยอย่างดีให้มีความพร้อมก่อนจะรับการผ่าตัด เลือกใช้วิธีการผ่าตัดที่เหมาะกับผู้ป่วย”

3 กรกฎาคม 2020

สัมภาษณ์นายแพทย์ปาตรีซีโอ มัซซา

“เป็นไปได้ที่จะรักษาเนื้องอกโดยไม่รับเลือด เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันซึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งของมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งไขกระดูกซึ่งเป็นโรคที่กำลังเพิ่มขึ้นในประเทศแถบตะวันตก”