ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

อิตาลี

23 พฤษภาคม 2018

มหาวิทยาลัยปาดัวเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรักษาโดยไม่ใช้เลือด

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการถ่ายเลือดไม่มีอันตรายและเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เมื่อต้องรับการรักษาที่ซับซ้อนหรือต้องผ่าตัดใหญ่ แต่วิทยากรหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อนี้

23 พฤษภาคม 2018

สัมภาษณ์นายแพทย์ลูกา พี. เวลเทิร์ท

“หมอสมัยนี้มองการถ่ายเลือดเปลี่ยนไปแล้ว มีการสั่งจ่ายเลือดให้ผู้ป่วยน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมาก ไม่ใช่เพราะได้รู้จักผู้ป่วยที่เป็นพยานพระยะโฮวาเท่านั้น แต่เพราะทั่วโลก เราเห็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าการไม่เติมเลือดให้ผู้ป่วยได้ผลดีกว่า”