ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ฟินแลนด์

24 พฤศจิกายน 2017

พยานพระยะโฮวากลับมาประกาศสาธารณะอีกครั้งในเมืองตุรกุ ประเทศฟินแลนด์

ไม่นานหลังจากเหตุก่อการร้ายในเมืองตุรกุ ฟินแลนด์ เจ้าหน้าที่เมืองได้ต้อนรับพยานพระยะโฮวาที่กลับมาประกาศสาธารณะในย่านตลาดอีกครั้ง