หลัง​เที่ยง​คืน ย่าง​เข้า​สู่​วัน​ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 ได้​ไม่​กี่​นาที เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ขนาด 7.8 ที่​เกาะ​ใต้​ของ​นิวซีแลนด์ รายงาน​เบื้อง​ต้น​แจ้ง​ว่า​มี​ผู้​เสีย​ชีวิต 2 คน เกิด​อาฟเตอร์​ช็อก​ตาม​มา​อีก​นับ​ร้อย​ครั้ง บาง​ครั้ง​รุนแรง​ถึง 6.0 หรือ​มาก​กว่า ทำ​ให้​อาคาร​พัง​ถล่ม หลาย​พื้น​ที่​ไฟฟ้า​ดับ การ​ติด​ต่อ​สื่อสาร​ถูก​ตัด​ขาด และ​แผ่นดิน​ไหว​ครั้ง​นี้​ยัง​สร้าง​ความ​เสียหาย​ให้​กับ​ถนน ราง​รถไฟ ระบบ​ประปา​และ​ระบบ​ระบาย​น้ำ​อีก​ด้วย

ผู้​ดู​แล​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​นิวซีแลนด์​และ​สำนักงาน​สาขา​ใน​ออสเตรเลีย​รายงาน​เบื้อง​ต้น​ว่า ไม่​มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​บาดเจ็บ​หรือ​เสีย​ชีวิต​จาก​แผ่นดิน​ไหว​ครั้ง​นี้ มี​การ​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์​ใน​เมือง​ไครสต์เชิร์ช​ซึ่ง​อยู่​ห่าง​จาก​ศูนย์กลาง​แผ่นดิน​ไหว​ไป​ทาง​ตะวัน​ตก​เฉียง​ใต้​ประมาณ 91 กิโลเมตร ถึง​แม้​ว่า​บ้าน​และ​หอ​ประชุม​ของ​พยาน​ฯ​จะ​ได้​รับ​ความ​เสียหาย​เพียง​เล็ก​น้อย แต่​คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์​ก็​ประสาน​งาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ทันที โดย​ให้​สิ่ง​ของ​ที่​จำเป็น​และ​เยี่ยม​เยียน​ให้​กำลังใจ​ผู้​ประสบ​ภัย

คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​สำนักงาน​ใหญ่​ใน​นิวยอร์ก​กำลัง​ติด​ตาม​สถานการณ์​นี้​อย่าง​ใกล้​ชิด หาก​จำเป็น​พวก​เขา​ก็​จะ​อนุมัติ​ให้​คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์​ใช้​เงิน​บริจาค​สำหรับ​งาน​ทั่ว​โลก​เพื่อ​ให้​การ​ช่วยเหลือ​ครั้ง​นี้

ติด​ต่อ:

ต่าง​ประเทศ: David A. Semonian ฝ่าย​ประชาสัมพันธ์ โทร. 1-718-560-5000

ออสเตรเลีย​และ​นิวซีแลนด์: Rodney Spinks โทร. 61-2-9829-5600