ข้ามไปยังเนื้อหา

ทั่วโลก

พยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะความเชื่อ—แบ่งตามประเทศ

พยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะความเชื่อ—แบ่งตามประเทศ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ติด​คุก​เพราะ​ความ​เชื่อ รายงาน​เดือน​มีนาคม 2021

ประเทศ

จำนวน

เหตุ​ผล

ไครเมีย

6 คน

 • ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

เอริเทรีย

20 คน

 • ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 • ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

 • ไม่​แจ้ง​ข้อ​หา

รัสเซีย

42 คน

 • ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

สิงคโปร์

12 คน

 • ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

เกาหลี​ใต้

5 คน

 • ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

ทาจิกิสถาน

2 คน

 • ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 • ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

เติร์กเมนิสถาน

15 คน

 • ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

ประเทศอื่น ๆ

มากกว่า 55 คน

 • ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

รวม

มากกว่า 157 คน

 

สิทธิ​มนุษยชน​ขั้น​พื้น​ฐาน​ข้อ 18 ตาม​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​กติกา​ระหว่าง​ประเทศ​ว่า​ด้วย​สิทธิ​พลเมือง​และ​สิทธิ​ทาง​การ​เมือง (ICCPR) คือ “บุคคล​มี​สิทธิ​เสรีภาพ​ทาง​ความ​คิด มโนธรรม และ​ศาสนา” * แต่​ใน​บาง​ประเทศ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​รับ​การ​ยินยอม​ให้​ใช้​สิทธิ​ขั้น​พื้น​ฐาน​นี้ และ​ถูก​จำ​คุก​อย่าง​ไม่​ยุติธรรม​หรือ​ถึง​กับ​ถูก​กระทำ​อย่าง​ทารุณ คน​ที่​ถูก​จำ​คุก​ส่วน​ใหญ่​ถูก​จับ​ใน​ข้อ​หา​ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา ส่วน​คน​อื่น​ติด​คุก​เพราะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​ตัว​เอง

^ วรรค 36 ดู​ปฏิญญา​สากล​ว่า​ด้วย​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​สหประชาชาติ (UDHR) ข้อ 18 และ​อนุ​สัญญา​ว่า​ด้วย​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​ยุโรป (ECHR) ข้อ 9 ด้วย