ข้ามไปยังเนื้อหา

เติร์กเมนิสถาน

ติดคุกเพราะความเชื่อ

ติดคุกเพราะความเชื่อ

ตั้ง​แต่​ปี 2018 รัฐบาล​เติร์ก​เมนิสถาน​ได้​สั่ง​จำ​คุก​ชาย​หนุ่ม​พยาน​พระ​ยะโฮวา 31 คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี พวก​เขา​ถูก​ดำเนิน​คดี​ตาม​ประมวล​กฎหมาย​อาญา​มาตรา 219(1) ข้อ​หา ‘หลีก​เลี่ยง​ขัด​ขืน​ไม่​รับ​ราชการ​ทหาร​โดย​ไม่​มี​เหตุ​ผล​สม​ควร​ตาม​กฎหมาย’ แต่​ส่วน​ใหญ่​ไม่​ได้​ถูก​ดำเนิน​คดี พวก​เขา​ยื่น​อุทธรณ์​หลาย​ครั้ง แต่​ศาล​ไม่​ยอม​รับ ชาย​หนุ่ม​พยาน​ฯ 17 คน​ใน​จำนวน​นี้​ได้​รับ​การ​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก 1-2 ปี

ศาล​ของ​เติร์กเมนิสถาน​ยัง​ถือ​ว่า​การ​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยอม​เป็น​ทหาร​นั้น​มี​ความ​ผิด ใน​วัน​ที่ 19 มกราคม 2021 ศาล​ได้​ตัดสิน​ให้​พี่​น้อง​อิชลอสเบค รอซเมตอฟ​และ​พี่​น้อง​เวเนียมิน เกนดีเยฟ​มี​ความ​ผิด​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี ใน​วัน​ที่ 18 มกราคม 2021 ศาล​ได้​ตัดสิน​ให้​พี่​น้อง​มักซัต จูมาดูร์ดีเยฟ พี่​น้อง​อาซามัตจาน นาร์คูลีเยฟ และ​พี่​น้อง​อาร์ตูร์ ยันกีบาเยฟ​มี​ความ​ผิด​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง พวก​เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี และ​ใน​วัน​ที่ 11 มกราคม 2021 ศาล​ได้​ตัดสิน​ให้​พี่​น้อง​รัสลัน อาร์ตีคมืยราดอฟ​ความ​ผิด​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี และ​ใน​วัน​ที่ 6 สิงหาคม 2020 ศาล​ตัดสิน​ให้​พี่​น้อง 2 คน​ติด​คุก 2 ปี​คือ​พี่​น้อง​ซันยาร์เบค​กับ​พี่​น้อง​เอลดอร์ ซาบูรอฟ ก่อน​หน้า​นี้​ใน​ปี 2016 พี่​น้อง​ซันยาร์เบค​ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​และ​ถูก​คุม​ประพฤติ​เป็น​เวลา 2 ปี

การ​เคารพ​เสรีภาพ​ทาง​มโนธรรม ศาสนา และ​ความ​เชื่อ​ยัง​เป็น​ปัญหา

ตั้ง​แต่​ปี 2015 ถึง 2019 คณะ​กรรมการ​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​สหประชาชาติ (CCPR) ได้​ตัดสิน​เข้า​ข้าง​พยาน​ฯ​มา​แล้ว 13 ครั้ง​ซึ่ง​เป็น​คดี​เกี่ยว​กับ​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​และ​การ​ถูก​ขัง​ใน​คุก​ที่​สภาพ​ย่ำแย่ ตอน​นี้ CCPR ยัง​ไม่​ได้​ตัดสิน​อีก 3 คดี​ที่​พยาน​ฯ​ฟ้อง​เกี่ยว​กับ​การ​กระทำ​ของ​รัฐบาล​เติร์ก​เมนิสถาน ใน​จำนวน​นี้​มี 1 คดี​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

ใน​รายงาน​เดือน​เมษายน 2012 คณะ​กรรมการ CCPR ได้​เตือน​ให้​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน “ตรวจ​สอบ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​กฎหมาย​และ​การ​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​ภาย​ใน​ประเทศ​เกี่ยว​กับ​การ​จด​ทะเบียน​องค์การ​ทาง​ศาสนา​เป็น​การ​เคารพ​สิทธิ​ของ​บุคคล​ที่​จะ​ทำ​และ​แสดง​ออก​ตาม​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ภาย​ใต้ [กติกา​ระหว่าง​ประเทศ​ว่า​ด้วย​สิทธิ​พลเมือง​และ​สิทธิ​ทาง​การ​เมือง]” ใน​ปี 2008 พยาน​ฯ​ได้​ยื่น​คำ​ร้อง​ขอ​จด​ทะเบียน​องค์การ แต่​รัฐบาล​ไม่​ยอม​รับ​คำ​ร้อง

ใน​เดือน​เมษายน 2017 คณะ​กรรมการ CCPR พูด​อีก​ครั้ง​ถึง​ความ​กังวล​เรื่อง​ที่​เติร์กเมนิสถาน “ล้มเหลว​ใน​การ​ให้​สิทธิ์​ที่​จะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี . . . และ​ยัง​คง​ข่มเหง​และ​จำ​คุก​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ไม่​ยอม​เป็น​ทหาร” มี​การ​เรียก​ร้อง​ให้​เติร์กเมนิสถาน “รีบ​แก้ไข​กฎหมาย” และ “จัด​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​ทาง​พลเรือน​นอก​เขต​กองทัพ และ​ไม่​อยู่​ใต้​คำ​สั่ง​ของ​ทหาร​เพื่อ​เห็น​แก่​ผู้​ที่​ไม่​ยอม​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี และ​เลิก​ข่มเหง​คน​ที่​ไม่​ยอม​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี และ​ให้​ปล่อย​ทุก​คน​ที่​ยัง​ติด​คุก​อยู่” *

ใน​เดือน​พฤษภาคม 2020 มี​การ​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​คณะ​ทำ​งาน​สหประชาชาติ​ว่า​ด้วย​การ​ควบคุม​ตัว​โดย​พลการ (WGAD) เพื่อ​พยาน​พระ​ยะโฮวา 22 คน​ที่​กำลัง​ติด​คุก​อยู่​ใน​เรือน​จำเซย์ดี​และ​คน​อื่น​ ๆ ​ที่​ถูก​ปล่อย​ตัว​แล้ว

เติร์กเมนิสถาน​จะ​เปลี่ยน​จุด​ยืน​ที่​มี​ต่อ​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ขอบคุณ​ที่​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​เคย​ปล่อย​ตัว​หลาย​คน​ที่​ติด​คุก​อย่าง​ไม่​ยุติธรรม * แต่​การ​นิรโทษกรรม​ใน​ช่วง​หลัง​ ๆ ​นี้ รัฐบาล​กลับ​มอง​ข้าม​พยาน​ฯ​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ใน​เดือน​มีนาคม 2019 ประธานาธิบดี​เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ​ได้​ปล่อย​นัก​โทษ 2,028 คน เดือน​พฤษภาคม 2019 ปล่อย 764 คน​และ​ใน​เดือน​ธันวาคม 2019 ปล่อย 528 คน แต่​ใน​จำนวน​นั้น​ไม่​มี​พยาน​ฯ​เลย​สัก​คน การ​ไม่​ปล่อย​ตัว​พยาน​ฯ​รวม​ทั้ง​เรียก​ตัว​และ​ตัดสิน​วัยรุ่น​พยาน​ฯ​มาก​ขึ้น​แสดง​ให้​เห็น​ว่า เติร์กเมนิสถาน​กำลัง​เพิกเฉย​ต่อ​เสียง​เรียก​ร้อง​ของ​นานา​ชาติ​ที่​ให้​เคารพ​สิทธิ​ของ​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี พยาน​พระ​ยะโฮวา​หวัง​ว่า​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​จะ​ทำ​ตาม​คำ​ตัดสิน​ของ​คณะ​กรรมการ CCPR และ​เคารพ​สิทธิ​ของ​ประชาชน​มาก​ขึ้น ทั้ง​สิทธิ​มนุษยชน​ทั่ว​ไป และ​ที่​สำคัญ​คือ สิทธิ​เสรีภาพ​ทาง​มโนธรรม ศาสนา และ​ความ​เชื่อ”

เหตุ​การณ์​ตาม​ลำดับ​เวลา

 1. 15 กุมภาพันธ์ 2021

  มี​พยาน​ฯ​ทั้ง​หมด 15 คน​ติด​คุก

 2. 10 กุมภาพันธ์ 2021

  พี่​น้อง​นาซาร์ อัลลีเยฟ​ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด เขา​ไม่​ยอม​เป็น​ทหาร​เพราะ​เป็น​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ พี่​น้อง​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 1 ปี

 3. 19 มกราคม 2021

  พี่​น้อง​อิชลอสเบค รอซเมตอฟ และ​พี่​น้อง​เวเนียมิน เกนดีเยฟ​ถูก​ตัดสิน​ให้​จำ​คุก​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​เพราะ​เขา​ไม่​ยอม​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี

 4. 18 มกราคม 2021

  พี่​น้อง​มักซัต จูมาดูร์ดีเยฟ, อะซามัตจัน นาร์คูลีเยฟ, และ​อาร์ตูร์ ยันกีบาเยฟ ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​เป็น​ครั้ง​ที่ 2 เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ยอม​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี พวก​เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี

 5. 11 มกราคม 2021

  พี่​น้อง​รัสลัน อาร์ตีคมืยราดอฟ​ต้อง​ติด​คุก​ครั้ง​ที่​สอง​เพราะ​เขา​ไม่​ยอม​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี เขา​ต้อง​ติด​คุก 2 ปี

 6. 19 ธันวาคม 2020

  พี่​น้อง​อซีส อตาบาเยฟ​ถูก​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก​นาน 2 ปี

 7. 3 ตุลาคม 2020

  เซลิม ตากานอฟ ถูก​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก​ครบ 1 ปี

 8. 30 กันยายน 2020

  ดาวิด เปโตรซอฟ ถูก​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก​ครบ 1 ปี

 9. 6 สิงหาคม 2020

  ซันยาร์เบค​กับ​เอลดอร์ ซาบูรอฟ ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี นี่​เป็น​ครั้ง​ที่ 2 แล้ว​ที่​พวก​เขา​ถูก​ตัดสิน​ใน​ข้อ​หา​นี้

 10. 26 มิถุนายน 2020

  เมกัน อันนาเยฟ ถูก​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก​ครบ 2 ปี

 11. 20 พฤษภคม 2020

  มี​การ​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​คณะ​ทำ​งาน​สหประชาชาติ​ว่า​ด้วย​การ​ควบคุม​ตัว​โดย​พลการ (WGAD) เพื่อ​พยาน​พระ​ยะโฮวา 9 คน​ที่​ตอน​นี้​ติด​คุก​อยู่

 12. 19 มีนาคม 2020

  มูฮัมเมดาลี ซาปาร์มูราดอฟ​ถูก​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก​ครบ 1 ปี

 13. 17 กุมภาพันธ์ 2020

  เวปา มัตยาคูบอฟ ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 14. 13 มกราคม 2020

  คามิลยัน เอียร์กาชอฟ ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 15. 12 พฤศจิกายน 2019

  เชียร์ดาร์ ดอฟเลตอฟ ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 3 ปี ตาม​ประมวล​กฎหมาย​อาญา​มาตรา 219(2) เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 16. 3 ตุลาคม 2019

  เซลิม ตากานอฟ​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 1 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 17. 30 กันยายน 2019

  ดาวิด เปโตรซอฟ​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 1 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 18. 31 กรกฎาคม 2019

  อาซัต อาชิรอฟ​ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​และ​ถูก​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 19. 15 กรกฎาคม 2019

  บาห์ติยาร์ อตาฮานอฟ ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​และ​ถูก​จำ​คุก 4 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 20. 19 มีนาคม 2019

  มูฮัมเมดาลี ซาปาร์มูราดอฟ ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​และ​ถูก​จำ​คุก 1 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 21. 13 กุมภาพันธ์ 2019

  บาห์ราม เฮมเดมอฟ ได้​รับ​การ​ปล่อย​ตัว​หลัง​จาก​ติด​คุก 4 ปี​เพราะ​ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา

 22. 19 ธันวาคม 2018

  อซีส อตาบาเยฟ ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​และ​ถูก​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 23. กันยายน 2018

  ก่อน​ประธานาธิบดี​จะ​ประกาศ​นิรโทษกรรม​นัก​โทษ​เมื่อ​วัน​ที่ 24 กันยายน เจ้าหน้าที่​เรือน​จำ​บอก​เคอร์เวน คาคาบาเยฟ, เมคาน อันนาเยฟ และ​วียามิน เกนดีเยฟ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​ปล่อย​ตัว และ​มี​การ​ประกาศ​ชื่อ​พวก​เขา​อย่าง​เป็น​ทาง​การ​ว่า​อยู่​ใน​กลุ่ม​นัก​โทษ​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​นิรโทษกรรม แต่​พอ​ถึง​วัน​ที่ 25 กันยายน พยาน​ฯ​ทั้ง​สาม​กลับ​ไม่​อยู่​ใน​กลุ่ม​นัก​โทษ 1,722 คน​ที่​ถูก​ปล่อย​ตัว

 24. 26 มิถุนายน 2018

  เมคาน อันนาเยฟ​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 2 ปี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 25. 14-15 กรกฎาคม 2016

  คณะ​กรรมการ CCPR รับรอง​คำ​ตัดสิน 6 ครั้ง​ที่​เป็น​ผล​ดี​กับ​พยาน​ฯ​ที่​ถูก​ดำเนิน​คดี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 26. 29 ตุลาคม 2015

  คณะ​กรรมการ CCPR รับรอง​คำ​ตัดสิน 3 ครั้ง​ที่​เป็น​ผล​ดี​กับ​พยาน​ฯ​ที่​ถูก​ดำเนิน​คดี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 27. 19 พฤษภาคม 2015

  บาห์ราม เฮมเดมอฟ​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 4 ปี​เพราะ​ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา เขา​ถูก​จับ​และ​ถูก​คุม​ขัง​ไป​แล้ว 2 เดือน​ก่อน​การ​พิจารณา​คดี

 28. 25 มีนาคม 2015

  คณะ​กรรมการ CCPR รับรอง​คำ​ตัดสิน​ที่​เป็น​ผล​ดี​กับ​พยาน​ฯ​ที่​เคย​ถูก​ดำเนิน​คดี​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 29. 22 ตุลาคม 2014

  ประธานาธิบดี​เติร์กเมนิสถาน​ประกาศ​นิรโทษกรรม​พยาน​พระ​ยะโฮวา 8 คน

 30. 2 กันยายน 2014

  รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​เปลี่ยน​คำ​ตัดสิน​บิบิ ราห์มาโนวา จาก​จำ​คุก 4 ปี​เป็น​การ​ปล่อย​ตัว​โดย​มี​เงื่อนไข

 31. 18 สิงหาคม 2014

  บิบิ ราห์มาโน​วา​ถูก​ตัดสิน​จำ​คุก 4 ปี​ด้วย​ข้อ​หา​เท็จ

 32. 29 สิงหาคม 2013

  พยาน​ฯ 3 คน​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​คณะ​กรรมการ CCPR คัดค้าน​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​ที่​ไม่​ยอม​รับ​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 33. 1 พฤษภาคม 2013

  พยาน​ฯ 2 คน​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​คณะ​กรรมการ CCPR คัดค้าน​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​ที่​ไม่​ยอม​รับ​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 34. 24 มกราคม 2013

  เจ้าหน้าที่​ตำรวจ 30 คน​บุกรุก​บ้าน​ของ​นาฟรูส นาซี​ร์​ลา​เยฟ​ไม่​กี่​สัปดาห์​หลัง​จาก​คณะ​กรรมการ CCPR ส่ง​คำ​ร้อง​เรียน​ไป​ยัง​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน ตำรวจ​ทุบ​ตี​คน​ใน​ครอบครัว​นั้น​และ​แขก​ที่​มา​เยี่ยม​พวก​เขา

 35. 7 กันยายน 2012

  พยาน​ฯ 10 คน​ยื่น​คำ​ร้อง​ต่อ​คณะ​กรรมการ CCPR คัดค้าน​รัฐบาล​เติร์กเมนิสถาน​ที่​ไม่​ยอม​รับ​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี โดย​นาฟรูส นาซีร์ลาเยฟ​เป็น​ผู้​นำ​ใน​การ​ยื่น​คำ​ร้อง

 36. 21 สิงหาคม 2008

  พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยื่น​คำ​ร้อง​ขอ​จด​ทะเบียน​ใน​เติร์กเมนิสถาน

^ วรรค 7 UN Human Rights Committee, Concluding Observations: Turkmenistan, U.N. Doc. CCPR/C/TKM/CO/2, (April 20, 2017), paras. 40, 41.

^ วรรค 10 ดู​บทความ “Turkmenistan Releases Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their Faith” and “Mother Released From Prison in Turkmenistan.”