พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​เสรีภาพ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ศาสนา​ใน​เกาหลี​ใต้​มานา​นก​ว่า 100 ปี​แล้ว ยก​เว้น​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ตั้ง​แต่​ช่วง​สงคราม​เกาหลี​จน​ถึง​ตอน​นี้ เกาหลี​ใต้​ข่มเหง​ชาย​หนุ่ม​พยาน​ฯ​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​และ​ไม่​ยอม​ให้​พวก​เขา​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร​ด้วย เนื่อง​จาก​นโยบาย​นี้ รัฐบาล​เกาหลี​ใต้​ได้​จำ​คุก​พยาน​ฯ​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​ไป​แล้ว​มาก​กว่า 19,300 คน รวม​เวลา​ที่​พวก​เขา​ติด​คุก​ทั้ง​หมด​มาก​กว่า 36,800 ปี

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ท่าที​ของ​รัฐบาล​เกาหลี​ต่อ​เรื่อง​นี้​กำลัง​เปลี่ยน​ไป เมื่อ​วัน​ที่ 28 มิถุนายน 2018 ศาล​รัฐธรรมนูญ​ได้​กลับ​คำ​ตัดสิน​ที่​เคย​มี​ก่อน​หน้า​นี้​และ​ประกาศ​ว่า​บาง​ส่วน​ของ​กฎหมาย​รับ​ราชการ​ทหาร (MSA) ไม่​สอดคล้อง​กับ​รัฐธรรมนูญ​เพราะ​รัฐบาล​ไม่​ได้​จัด​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร แม้​ศาล​รัฐธรรมนูญ​จะ​มี​อำนาจ​ตัดสิน​ว่า​จะ​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​ใด​ใน​ประเทศ แต่​เป็น​หน้า​ที่​ของ​ศาล​สูง​ที่​จะ​ตัดสิน​ว่า​จะ​เอา​กฎหมาย​เหล่า​นั้น​มา​ใช้​ใน​แต่​ละ​กรณี​อย่าง​ไร ดัง​นั้น วัน​ที่ 30 สิงหาคม 2018 ศาล​สูง​เกาหลี​ใต้​จึง​เปิด​พิจารณา​คดี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​หลาย​คน​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี และ​อีก​ไม่​นาน​จะ​ประกาศ​คำ​ตัดสิน​ที่​ทำ​ให้​รู้​ว่า​จะ​มี​การ​ใช้​กฎหมาย MSA กับ​พยาน​ฯ​เหล่า​นี้​อย่าง​ไร ซึ่ง​คำ​ตัดสิน​ของ​ศาล​สูง​จะ​มี​ผล​กับ​คดี​อีก​ประมาณ 900 คดี​ที่​ยัง​ค้าง​อยู่​ใน​ศาล​ระดับ​ล่าง

เห็น​ชัด​ขึ้น​เรื่อย​ๆ​ว่า​ต้อง​แก้ไข​กฎหมาย MSA

ก่อน​การ​พิจารณา​คดี​ใน​เดือน​มิถุนายน ศาล​รัฐธรรมนูญ​เคย​ตัดสิน​ไป​แล้ว 2 ครั้ง​ใน​ปี 2004 และ 2011 ว่า​กฎหมาย​รับ​ราชการ​ทหาร​ไม่​ละเมิด​รัฐธรรมนูญ ทั้ง​ๆ​ที่​กฎหมาย​นี้​ไม่​ได้​เคารพ​สิทธิ​ที่​จะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี แม้​ศาล​ฯ​จะ​ตัดสิน​อย่าง​นี้ แต่​ผู้​พิพากษา​บาง​คน​เชื่อ​ว่า​การ​จำ​คุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​เป็น​การ​กระทำ​ที่​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ

ตั้ง​แต่​ปี 2015 ผู้​พิพากษา​ศาล​แขวง​ได้​ตัดสิน​ให้​พยาน​ฯ 104 คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี “ไม่​มี​ความ​ผิด” และ​ใน​จำนวน​นี้​มี 12 คดี​ที่​ตัดสิน​โดย​ศาล​อุทธรณ์ เนื่อง​จาก​ผู้​พิพากษา​จำนวน​มาก​ขึ้น​เห็น​ว่า​จำเป็น​ต้อง​มี​การ​ปฏิรูป​กฎหมาย​รับ​ราชการ​ทหาร พวก​เขา​จึง​เลื่อน​การ​พิจารณา​คดี​จำนวน​มาก​ออก​ไป เพื่อ​รอ​ฟัง​คำ​ตัดสิน​ของ​ศาล​รัฐธรรมนูญ​และ​ศาล​สูง ตอน​นี้​จำนวน​คดี​ที่​ค้าง​อยู่​ใน​ศาล​ต่าง​ๆ​มี​มาก​กว่า​จำนวน​พยาน​ฯ​ที่​ติด​คุก​หลาย​เท่า (ดู​แผนภูมิ)

นอก​จาก​คดี​เหล่า​นี้ ตั้ง​แต่​ปี 2012 ศาล​ระดับ​ล่าง​ได้​ส่ง​อีก 8 คดี​ให้​ศาล​รัฐธรรมนูญ​ตัดสิน​และ​ขอ​ให้​ทบทวน​อีก​ครั้ง​ว่า​กฎหมาย​รับ​ราชการ​ทหาร​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ​หรือ​ไม่ และ​ใน​วัน​ที่ 9 กรกฎาคม 2015 ศาล​รัฐธรรมนูญ​ก็​ได้​พิจารณา​เรื่อง​นี้​เป็น​ครั้ง​ที่​สาม

การ​ตัดสิน​ครั้ง​ประวัติศาสตร์​ของ​ศาล​รัฐธรรมนูญ

หลัง​จาก​พิจารณา​ไตร่ตรอง​มา​เกือบ 3 ปี ใน​ที่​สุด วัน​ที่ 28 มิถุนายน 2018 ศาล​รัฐธรรมนูญ​ก็​ประกาศ​ยอม​รับ​สิทธิ​ที่​จะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ใน​การ​ตัดสิน​ครั้ง​สำคัญ​นี้ ศาล​มี​ความ​เห็น​ว่า​การ​ที่​รัฐบาล​ไม่​จัด​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร​เป็น​การ​กระทำ​ที่​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ​และ​รัฐบาล​ต้อง​แก้ไข​กฎหมาย ถึง​แม้​ตอน​นี้​ยัง​ใช้​กฎหมาย​เดิม แต่​ก็​ต้อง​แก้ไข​ให้​เสร็จ​ภาย​ใน​เดือน​ธันวาคม 2019 และ​ต้อง​จัด​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร​ด้วย กระทรวง​กลาโหม​สัญญา​ว่า​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​คำ​ตัดสิน​นี้ แต่​เพื่อ​ให้​สอดคล้อง​กับ​มาตรฐาน​ของ​นานา​ชาติ งาน​บริการ​สังคม​สำหรับ​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​ต้อง​ไม่​ใช่​การ​ลง​โทษ ต้อง​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ทหาร และ​ต้อง​ไม่​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ควบคุม​ดู​แล​ของ​กองทัพ ขณะ​นี้​รัฐบาล​เกาหลี​ยัง​ไม่​เปิด​เผย​ว่า​มี​แผนการ​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​นี้ แต่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​หวัง​ว่า​งาน​บริการ​สังคม​ที่​รัฐบาล​จะ​จัด​ให้​จะ​เป็น​แบบ​ที่​ยอม​รับ​ได้​สำหรับ​ทุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

สำหรับ​ประเด็น​ที่ว่าการ​ลง​โทษ​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ตาม​กฎหมาย MSA ถือ​ว่า​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ​หรือ​ไม่ ศาล​รัฐธรรมนูญ​ได้​ตัดสิน​ว่า​ศาล​อาญา​มี​สิทธิ์​ตัดสิน​จำ​คุก​คน​ที่​หนี​ทหาร แต่​สำหรับ​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ให้​พิจารณา​เป็น​ราย​ๆ​ไป และ​ถ้า​มี “เหตุ​ผล​อัน​สม​ควร” ตาม​กฎหมาย​ก็​สามารถ​ตัดสิน​ว่า “ไม่​มี​ความ​ผิด”

ความ​เห็น​ของ​นานา​ชาติ​ต่อ​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

คณะ​กรรมการ​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​สหประชาชาติ (CCPR) ได้​ทบทวน​การ​ใช้​กติกา​ระหว่าง​ประเทศ​ว่า​ด้วย​สิทธิ​พลเมือง​และ​สิทธิ​ทาง​การ​เมือง (ICCPR) และ​ใน​คำ​ตัดสิน​มาก​กว่า 500 คดี ทาง CCPR ได้​ยืน​ยัน​มา​ตลอด​ว่า​เกาหลี​ใต้ * กำลัง​ละเมิด​สิทธิ​ของ​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​โดย​จำ​คุก​พวก​เขา และ​ล่า​สุด​เมื่อ​วัน​ที่ 14 มกราคม 2015 CCPR ได้​ประกาศ​คำ​ตัดสิน​ที่​ตำหนิ​เกาหลี​ใต้​ใน​เรื่อง​นี้​เป็น​ครั้ง​ที่ 5 คำ​ตัดสิน​นี้​ซึ่ง​เกี่ยว​ข้อง​กับ​พยาน​ฯ 50 คน​ที่​ติด​คุก ซึ่ง​เป็น​การ​ยืน​ยัน​อีก​ครั้ง​ว่า​เกาหลี​ใต้​ได้​ละเมิด​สิทธิ​ของ​พยาน​ฯ​ที่​จะ​มี “เสรีภาพ​ทาง​ความ​คิด ทาง​มโนธรรม และ​ทาง​ศาสนา” คำ​ตัดสิน​นี้​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​รัฐบาล​เป็น​ฝ่าย​ผิด​ที่ “คุม​ขัง​อย่าง​ไม่​เป็น​ธรรม” โดย​สั่ง​จำ​คุก​ผู้​ชาย​ทั้ง 50 คน​ที่​ทำ​ตาม​สิทธิ​ที่ ICCPR รับรอง

หลัง​จาก​ทบทวน​ประวัติ​ด้าน​สิทธิ​มนุษยชน​ใน​เกาหลี​ใต้​แล้ว CCPR ก็​ออก​เอกสาร​ข้อ​สรุป​เมื่อ​วัน​ที่ 3 พฤศจิกายน 2015 โดย​กดดัน​ให้​รัฐบาล​เกาหลี​ใต้​ปล่อย​ตัว​ทุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ลบ​ประวัติ​อาชญากรรม​ของ​พวก​เขา ชดเชย​เยียว​ยา​อย่าง​เหมาะ​สม และ​ออก​กฎหมาย​อนุญาต​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แบบ​ที่​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ทหาร เนื้อหา​บาง​ส่วน​ใน​ข้อ​สรุป​นี้​บอก​ว่า​รัฐบาล “ควร​ทำ​ทุก​อย่าง​ที่ [CCPR] ได้​แนะ​นำ​มา​ตลอด”

เหตุ​การณ์​ตาม​ลำดับ​เวลา

 1. 20 สิงหาคม 2018

  คณะ​ทำ​งาน​ว่า​ด้วย​การ​คุม​ขัง​อย่าง​ไม่​เป็น​ธรรม​แห่ง​สหประชาชาติ​ตัดสิน​ว่า​การ​จำ​คุก​พยาน​พระ​ยะโฮวา 2 คน​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​เป็น​การ​ละเมิด​ปฏิญญา​สากล​ว่า​ด้วย​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ละเมิด​กติกา​ระหว่าง​ประเทศ​ว่า​ด้วย​สิทธิ​พลเมือง​และ​สิทธิ​ทาง​การ​เมือง

 2. 31 กรกฎาคม 2018

  พยาน​พระ​ยะโฮวา 117 คน​ติด​คุก​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 3. 28 มิถุนายน 2018

  ศาล​รัฐธรรมนูญ​ตัดสิน​ว่า มาตรา 5 วรรค 1 ของ​กฎหมาย​รับ​ราชการ​ทหาร​ไม่​สอดคล้อง​กับ​รัฐธรรมนูญ เพราะ​ไม่​มี​การ​ให้​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร

 4. 3 พฤศจิกายน 2015

  CCPR ออก​เอกสาร​ข้อ​สรุป​กดดัน​ให้​เกาหลี​ใต้​จัด​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร

 5. 9 กรกฎาคม 2015

  ศาล​รัฐธรรมนูญ​พิจารณา​ว่า​กฎหมาย​การ​รับ​ราชการ​ทหาร​เป็น​ไป​ตาม​รัฐธรรมนูญ​หรือ​ไม่

 6. 14 มกราคม 2015

  CCPR ลง​ความ​เห็น​ว่า​เกาหลี​ใต้​ได้​ละเมิด​กติกา​ใน ICCPR ข้อ 18 (สิทธิ​ใน​เสรีภาพ​แห่ง​ความ​คิด มโนธรรม และ​ศาสนา) และ​ข้อ 9 (ห้าม​คุม​ขัง​อย่าง​ไม่​เป็น​ธรรม) โดย​ไม่​ยอม​ให้​พยาน​ฯ 50 คน​ทำ​ตาม​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​และ​สั่ง​จำ​คุก​พวก​เขา

 7. 30 มิถุนายน 2014

  28 คดี​เกี่ยว​กับ​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ยัง​รอ​คำ​ตัดสิน​จาก​ศาล​รัฐธรรมนูญ มี​พยาน​ฯ 618 คน​อยู่​ใน​คุก

 8. 28 มกราคม 2014

  ประธานาธิบดี​ประกาศ​นิรโทษกรรม​พิเศษ ทำ​ให้​พยาน​ฯ ประมาณ 100 คน​ที่​ติด​คุก​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ได้​รับ​การ​ปล่อย​ตัว​โดย​มี​การ​คุม​ประพฤติ​ก่อน​ครบ​กำหนด 1-2 เดือน ณ วัน​ที่ 31 มกราคม​มี​พยาน​ฯ ติด​คุก 513 คน

 9. พฤศจิกายน 2013

  มี​พยาน​ฯ 599 คน​ถูก​คุม​ขัง​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 10. เมษายน 2013

  นัก​โทษ​ที่​เป็น​พยาน​ฯ 70 เปอร์เซ็นต์​ถูก​แยก​จาก​นัก​โทษ​อื่น และ​ถูก​ขัง​รวม​กับ​พยาน​ฯ ด้วย​กัน

 11. 25 ตุลาคม 2012

  CCPR ลง​ความ​เห็น​ว่า​เกาหลี​ใต้​ได้​ละเมิด​กติกา​ใน ICCPR ข้อ 18 (สิทธิ​ใน​เสรีภาพ​แห่ง​ความ​คิด มโนธรรม และ​ศาสนา) โดย​ไม่​ยอม​ให้​พยาน​ฯ 388 คน​ทำ​ตาม​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 12. 30 สิงหาคม 2011

  ศาล​รัฐธรรมนูญ​ตัดสิน​ว่า​กฎหมาย​ลง​โทษ​ผู้​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ไม่​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ​ของ​เกาหลี​ใต้

 13. 24 มีนาคม 2011

  CCPR ลง​ความ​เห็น​ว่า​เกาหลี​ใต้​ได้​ละเมิด​กติกา​ใน ICCPR ข้อ 18 โดย​ไม่​ยอม​ให้​พยาน​ฯ 100 คน​ทำ​ตาม​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 14. 15 มกราคม 2009

  คณะ​กรรมการ​สืบสวน​สอบสวน​เกี่ยว​กับ​การ​ตาย​ที่​น่า​สงสัย​ใน​แวดวง​ทหาร​ยืน​ยัน​ว่า รัฐบาล​เกาหลี​ใต้​ต้อง​รับผิดชอบ​การ​ตาย​ของ​พยาน​ฯ หนุ่ม 5 คน​ที่​ติด​คุก​ระหว่าง​ปี 1975-1985 เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 15. ธันวาคม 2008

  เกาหลี​ใต้​ยก​เลิก​แผนที่​จะ​ให้​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร

 16. 18 กันยายน 2007

  กระทรวง​กลาโหม​ของ​เกาหลี​ใต้​ประกาศ​แผนที่​จะ​อนุญาต​ให้​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​ได้ และ​สัญญา​ว่า​จะ​ทบทวน​กฎหมาย​การ​รับ​ราชการ​ทหาร​และ​กฎหมาย​กอง​กำลัง​สำรอง

 17. 3 พฤศจิกายน 2006

  CCPR ลง​ความ​เห็น​ว่า​เกาหลี​ใต้​ได้​ละเมิด​กติกา​ใน ICCPR ข้อ 18 โดย​ไม่​ยอม​ให้​พยาน​ฯ 2 คน​ทำ​ตาม​สิทธิ​ที่​จะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 18. 26 สิงหาคม 2004

  ศาล​รัฐธรรมนูญ​ยืน​ยัน​ว่า​กฎหมาย​ลง​โทษ​ผู้​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ไม่​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ

 19. 2001

  สำนัก​บริหาร​กำลัง​พล​ยก​เลิก​การ​เกณฑ์​ทหาร และ​ลด​โทษ​จำ​คุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​จาก 3 ปี เหลือ 1 ปี​ครึ่ง

 20. 1 ธันวาคม 1985

  คิม​ยอง​กึน​เสีย​ชีวิต​เพราะ​ถูก​ทหาร​ทำ​ร้าย​อย่าง​ทารุณ​ระหว่าง​ที่​ถูก​จำ​คุก​เพราะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 21. 17 สิงหาคม 1981

  คิม​ซุน​แท​เสีย​ชีวิต​เพราะ​ถูก​ทหาร​ทำ​ร้าย​อย่าง​ทารุณ​ระหว่าง​ที่​ถูก​จำ​คุก​เพราะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 22. 28 มีนาคม 1976

  จอง​ซัง​บก​เสีย​ชีวิต​เพราะ​ถูก​ทหาร​ทุบ​ตี​ทำ​ร้าย​อย่าง​ทารุณ​หลัง​จาก​เขา​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 23. 19 มีนาคม 1976

  ลี​จุน​กิล​เสีย​ชีวิต​เพราะ​ถูก​สารวัตร​ทหาร​ทุบ​ตี​อย่าง​ทารุณ​จน​ม้าม​แตก ระหว่าง​ที่​ถูก​จำ​คุก​เพราะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 24. 14 พฤศจิกายน 1975

  คิม​จุ​ง​ซิก​เสีย​ชีวิต​เพราะ​ถูก​ทหาร​เฆี่ยน​ตี​และ​ถูก​ทรมาน​หลัง​จาก​เขา​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 25. 1975

  ประธานาธิบดี​ปาร์​ค​จอง​ฮี​บังคับ​ให้​เกณฑ์​ทหาร​โดย​ไม่​มี​การ​ยก​เว้น ผู้​ชาย​พยาน​ฯ​ถูก​นำ​ตัว​ไป​ที่​หน่วย​เกณฑ์​ทหาร

 26. 30 มกราคม 1973

  มี​การ​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​ฉบับ​พิเศษ​ว่า​ด้วย​การ​ลง​โทษ​ทาง​อาญา​ผู้​ละเมิด​กฎหมาย​การ​รับ​ราชการ​ทหาร ทำ​ให้​โทษ​จำ​คุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เพิ่ม​จาก 3 ปี​เป็น 10 ปี และ​บาง​คน​ถูก​เรียก​เกณฑ์​ทหาร​ซ้ำ​อีก

 27. 1953

  เกาหลี​ใต้​เริ่ม​จำ​คุก​คน​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

^ วรรค 12 เกาหลี​ใต้​เป็น​ภาคี​ใน​กติกา​ระหว่าง​ประเทศ​ว่า​ด้วย​สิทธิ​พลเมือง​และ​สิทธิ​ทาง​การ​เมือง (ICCPR) และ​เป็น​ภาคี​พิธี​สาร​เลือก​รับ​ฉบับ​แรก​ของ ICCPR ประชาชน​ใน​เกาหลี​ใต้​จึง​สามารถ​ร้อง​เรียน​ต่อ CCPR เป็น​ลายลักษณ์​อักษร​ได้​ใน​กรณี​ที่​เกาหลี​ใต้​ละเมิด​กติกา​ใน ICCPR