ข้ามไปยังเนื้อหา

เกาหลีใต้

ติดคุกเพราะความเชื่อ

ติดคุกเพราะความเชื่อ

หลัง​จาก​ต่อ​สู้​ยืดเยื้อ​ยาว​นาน​เกือบ​เจ็ด​สิบ​ปี ใน​วัน​ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​เกาหลี​ใต้​ดีใจ​กับ​เหตุ​การณ์​ที่​มี​ความ​สุข​มาก ใน​วัน​นั้น​เพื่อน​ร่วม​ความ​เชื่อ​คน​สุด​ท้าย​ของ​พวก​เขา​ที่​ติด​คุก​เนื่อง​จาก​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ถูก​ปล่อย​ตัว พยาน​พระ​ยะโฮวา​ขอบคุณ​ที่​ผู้​พิพากษา​เกาหลี​ใต้​เห็น​ความ​สำคัญ​ของ​สิทธิ์​ที่​แต่​ละ​คน​มี​ใน​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​และ​มี​ทาง​เลือก​ให้​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน

เกือบ​หนึ่ง​ปี​ต่อ​มา ศาล​ฎีกา​ก็​เริ่ม​สะสาง​คดี​ที่​ได้​เลื่อน​ออก​ไป​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ใน​วัน​ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ศาล​ตัดสิน​ให้​ปล่อย​ตัว​พยาน​พระ​ยะโฮวา 108 คน​และ​ใน​วัน​ที่ 27 กุมภาพันธ์ ได้​ปล่อย​ตัว​พยาน​ฯ อีก 210 คน แต่​มี​เรื่อง​น่า​แปลก​ใจ​เกิด​ขึ้น มี​พยาน​ฯ คน​หนึ่ง​ชื่อ​จินซ็อง บัง มี​ความ​ผิด​ฐาน​หนี​ทหาร

จินซ็อง บัง

นาย​จินซ็อง​ยัง​ไม่​ได้​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ตอน​ที่​เขา​ฝึก​ทหาร​ขั้น​พื้น​ฐาน​เสร็จ​ใน​ปี 2015 และ​ได้​รับ​มอบหมาย​ให้​เป็น​เจ้าหน้าที่​ดู​แล​งาน​บริการ​สังคม เมื่อ​เขา​เริ่ม​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ปี 2016 ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​เขา​ทำ​ให้​เขา​ตัดสิน​ใจ​ว่า​ไม่​สามารถ​เป็น​เจ้าหน้าที่​ดู​แล​งาน​บริการ​สังคม​ได้​อีก​เพราะ​งาน​นี้​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ดู​แล​ของ​สำนักงาน​กำลัง​พล​ของ​กองทัพ เขา​จึง​ถูก​ตัดสิน​ว่า​มี​ความ​ผิด​ใน​ข้อ​หา​หนี​ทหาร​โดย​ศาล​ชั้น​ต้น​และ​ศาล​อุทธรณ์ ใน​วัน​ที่ 27 กุมภาพันธ์​ศาล​ฎีกา​ยก​ฟ้อง​ที่​เขา​ยื่น​อุทธรณ์​และ​ให้​เขา​มี​ความ​ผิด​ตาม​การ​พิพากษา​ของ​ศาล​ก่อน​หน้า​นี้ ศาล​เดียว​กัน​นี้​ได้​ตัดสิน​ว่า​คน​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ไม่​ใช่​ความ​ผิด​อาญา แต่​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​ของ​นาย​จินซ็อง​ไม่​ได้​มี​พื้น​ฐาน​มา​จาก​การ​ตัดสิน​ใจ​ที่​มั่นคง​ใน​ศาสนา​ตาม​ที่​กฎหมาย​กำหนด วัน​ที่ 10 มีนาคม 2020 นาย​จินซ็อง​จึง​เริ่ม​รับ​โทษ​จำ​คุก​ที่​เรือน​จำ​โซล​ซึ่ง​ต้อง​อยู่​ที่​นั่น​เป็น​เวลา 18 เดือน

การ​ดำเนิน​งาน​ของ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน

ใน​อนาคต สำหรับ​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี ใน​เดือน​ธันวาคม 2019 สภา​นิติ​บัญญัติ​ได้​ออก​กฎหมาย​ใหม่​เกี่ยว​กับ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​ซึ่ง​จะ​ดำเนิน​การ​ใน​อีก​ไม่​กี่​เดือน​ข้าง​หน้า​และ​มี​เป้าหมาย​ที่​จะ​ให้​ชาย​หนุ่ม​คริสเตียน​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​มี​โอกาส​ทำ​งาน​บริการ​ที่​จะ​ช่วยเหลือ​สังคม​เกาหลี​ได้​ดี​กว่า อย่าง​ที่​เป็น​ไป​ตาม​มาตรฐาน​สากล การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​จะ​ต้อง​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​กองทัพ การ​ดำเนิน​การ​ตาม​กฎหมาย​ที่​เหมาะ​สม​ต้อง​ทำ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​คน​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​จะ​มี​โอกาส​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​จริง ๆ

นอก​จาก​นี้ การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​ตาม​มาตรฐาน​สากล​ไม่​ควร​ถือ​เป็น​การ​ลง​โทษ เรื่อง​นี้​มี​การ​เน้น​ไว้​ใน​การ​ตัดสิน​ของ​ศาล​รัฐธรรมนูญ​ใน​เดือน​มิถุนายน 2018 ที่​บอก​ว่า “ถ้า​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​มี​ระยะ​เวลา​หรือ​ความ​ลำบาก​จน​ทำ​ให้​ผู้​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​รู้สึก​ว่า​ยาก​ที่​จะ​ทำ​ได้ นั่น​ก็​จะ​ขัด​กับ​วัตถุ​ประสงค์​ของ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​หรือ​ลด​ระดับ​ลง​เป็น​แค่​การ​ลง​โทษ”

ถ้า​กฎหมาย​อนุญาต​ให้​ทหาร​เป็น​ผู้​กำกับ​ดู​แล​หรือ​ควบคุม พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ปฏิเสธ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​แบบ​นั้น แต่​ถ้า​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​ไม่​ได้​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ควบคุม​และ​การ​กำกับ​ดู​แล​ของ​ทหาร พยาน​พระ​ยะโฮวา​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​จะ​ยอม​รับ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แบบ​นั้น​หรือ​ไม่

เหตุ​การณ์​ตาม​ลำดับ​เวลา

 1. 10 มีนาคม 2020

  จินซ็อง บัง เริ่ม​รับ​โทษ​จำ​คุก 18 เดือน

 2. 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2020

  ศาล​ฎีกา​ให้​พยาน​ฯ กว่า 300 คน​พ้น​ผิด และ​พยาน​คน​หนึ่ง​พบ​ว่า​มี​ความ​ผิด

 3. ธันวาคม 2019

  ฝ่าย​นิติ​บัญญัติ​ของ​เกาหลี​ใต้​ผ่าน​กฎหมาย​เพื่อ​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน

 4. 28 กุมภาพันธ์ 2019

  พยาน​พระ​ยะโฮวา​คน​สุด​ท้าย​ถูก​ปล่อย​ตัว​จาก​คุก

 5. 1 พฤศจิกายน 2018

  ศาล​ฎีกา​ตัดสิน​ว่า​การ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เพราะ​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ไม่​ใช่​ความ​ผิด​อาญา

 6. 28 มิถุนายน 2018

  ศาล​รัฐธรรมนูญ​ของ​เกาหลี​ใต้​ประกาศ​ว่า​การ​ไม่​มี​การ​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​เป็น​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​รัฐธรรมนูญ