ข้ามไปยังเนื้อหา

สิงคโปร์

ติดคุกเพราะความเชื่อ

ติดคุกเพราะความเชื่อ

ชาย​หนุ่ม 12 คน​ที่​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ถูก​จำ​คุก​ใน​สิงคโปร์​เพราะ​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี หลัง​จาก​รับ​โทษ​จำ​คุก​ครั้ง​แรก​ครบ​แล้ว มี 1 คน​ถูก​จำ​คุก​อีก​รอบ​เพราะ​ไม่​ยอม​เปลี่ยน​ใจ เขา​ไม่​ได้​รับ​การ​ช่วยเหลือ​ทาง​กฎหมาย​ใน​สิงคโปร์ เพราะ​รัฐบาล​บังคับ​ให้​มี​การ​เกณฑ์​ทหาร​และ​ไม่​ยอม​รับ​สิทธิ​ใน​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

ใน​สิงคโปร์ ผู้​ชาย​ที่​อายุ​ครบ 18 ปี​ต้อง​เป็น​รับ​ราชการ​ทหาร ถ้า​เขา​ปฏิเสธ​การ​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี เขา​จะ​ถูก​จำ​คุก​ใน​ค่าย​ทหาร 1 ปี 3 เดือน พอ​ครบ​กำหนด​เขา​จะ​ถูก​ปล่อย​ตัว​และ​ได้​รับ​คำ​สั่ง​ให้​สวม​เครื่อง​แบบ​ทหาร​และ​เข้า​ร่วม​การ​ฝึก​ทหาร​ทันที ถ้า​ปฏิเสธ​อีก เขา​จะ​ถูก​ศาล​ทหาร​กลาง​ตัดสิน​จำ​คุก 2 ปี 6 เดือน

ชาย​หนุ่ม​ที่​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ไม่​เป็น​ทหาร​ด้วย​เหตุ​ผล​นี้​จะ​ต้อง​ติด​คุก​ติด​ต่อ​กัน 2 ครั้ง ระยะ​เวลา​รวม​กัน​นาน 3 ปี 9 เดือน

สิงคโปร์​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​สหประชาชาติ

นาน​มา​แล้ว สหประชาชาติ​ได้​ขอ​ความ​ร่วม​มือ​จาก​ประเทศ​สมาชิก​ให้ “ยอม​รับ​ว่า​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​เป็น​การ​ใช้​สิทธิ​เสรีภาพ​ทาง​ความ​คิด ทาง​มโนธรรม​และ​ทาง​ศาสนา​อย่าง​ถูก​ต้อง​ตาม​กฎหมาย​ซึ่ง​สอดคล้อง​กับ​ปฏิญญา​สากล​ว่า​ด้วย​สิทธิ​มนุษยชน” ถึง​แม้​สิงคโปร์​จะ​เป็น​ประเทศ​สมาชิก​มา​ตั้ง​แต่​ปี 1965 แต่​ก็​แสดง​ออก​ว่า​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​สหประชาชาติ​ใน​ประเด็น​นี้ จดหมาย​ลง​วัน​ที่ 24 เมษายน 2002 ที่​ส่ง​ถึง​คณะ​กรรมาธิการ​สิทธิ​มนุษยชน​แห่ง​สหประชาชาติ​ได้​อ้าง​คำ​พูด​ของ​เจ้าหน้าที่​รัฐบาล​สิงคโปร์​คน​หนึ่ง​ว่า “เมื่อ​ไร​ก็​ตาม​ที่​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​หรือ​การ​ปฏิบัติ​ศาสนา​ของ​พลเมือง​ขัด​กัน [กับ​สิทธิ​ใน​การ​ป้องกัน​ประเทศ] เมื่อ​นั้น​สิทธิ​ของ​รัฐ​ที่​จะ​รักษา​ความ​มั่นคง​ของ​ชาติ​ต้อง​มา​ก่อน” เจ้าหน้าที่​คน​นี้​บอก​อย่าง​ตรง​ไป​ตรง​มา​ว่า “เรา​ไม่​ยอม​รับ​การ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​อย่าง​ที่​นานา​ชาติ​ยอม​รับ​กัน”

เหตุ​การณ์​ตาม​ลำดับ​เวลา

 1. 11 กุมภาพันธ์ 2021

  พยาน​พระ​ยะโฮวา 12 คน​ติด​คุก​เพราะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 2. 24 เมษายน 2002

  เจ้าหน้าที่​รัฐบาล​ยืน​ยัน​ว่า​สิงคโปร์​ไม่​ยอม​รับ​สิทธิ​ที่​จะ​ไม่​เป็น​ทหาร​เนื่อง​จาก​ขัด​กับ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

 3. กุมภาพันธ์ 1995

  พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​เป็น​พลเมือง​สิงคโปร์​ถูก​จำกัด​สิทธิ์​และ​ถูก​จับ​มาก​ขึ้น

 4. 8 สิงหาคม 1994

  ศาล​สูง​ของ​สิงคโปร์​ยก​ฟ้อง​คำ​อุทธรณ์​ของ​พยาน​ฯ

 5. 12 มกราคม 1972

  รัฐบาล​สิงคโปร์​ยก​เลิก​การ​จด​ทะเบียน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา