วัน​ที่ 7 ธันวาคม 2017 ศาล​แขวง​ซิสตราสรีเอสกี้​ได้​ตัดสิน​ว่า​เห็น​ด้วย​กับ​สิ่ง​ที่​ผู้​กล่าวหา​ได้​ยก​มา​และ​มี​คำ​สั่ง​ให้​ยก​เลิก​สัญญา​ที่​ดิน​ของ​ศูนย์​การ​บริหาร​งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​รัสเซีย​ที่​มี​มา​นาน ซึ่ง​ถ้า​เรื่อง​นี้​ผ่าน​การ​อุทธรณ์ การ​ตัดสิน​นี้​จะ​เปิด​ทาง​ให้​เจ้าหน้าที่​รัสเซีย​เข้า​ยึด​พื้น​ที่​นี้​โดย​ใช้​กฎหมาย​บัง​หน้า​และ​ทำ​เรื่อง​นี้​ได้​อย่าง​ถูก​กฎหมาย พื้น​ที่​แห่ง​นี้​ตั้ง​อยู่​ที่​ซอลเนชเย่​ใกล้​กับ​เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

17 ปี​ที่​แล้ว​พื้น​ที่​แห่ง​นี้​ถูก​ส่ง​มอบ​ให้​สมาคม​ว็อชเทาเวอร์​ไบเบิล​แอนด์​แทร็กต์​แห่ง​เพนซิลเวเนีย (WTPA) ซึ่ง​เป็น​นิติ​บุคคล​ของ​สหรัฐ​ฯ เนื่อง​จาก​สัญญา​ที่​ถูก​ต้อง​ตาม​กฎหมาย พื้น​ที่​แห่ง​นี้​จึง​ไม่​เคย​ถูก​ตั้ง​คำ​ถาม​โดย​เจ้าหน้าที่​รัสเซีย และ WTPA ได้​ใช้​พื้น​ที่​แห่ง​นี้​สำหรับ​ศูนย์​บริหาร​งาน​เพื่อ​ชี้​นำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​สหพันธรัฐ​รัสเซีย​และ​จ่าย​ภาษี​สำหรับ​พื้น​ที่​นี้​เพื่อ​ทำ​กิจกรรม​ทาง​ศาสนา​ได้

ต่อ​มา​เมื่อ​วัน​ที่ 20 เมษายน 2017 ศาล​ฎีกา​ได้​สั่ง​ให้​ปิด​นิติ​บุคคล​ของ​พยาน​ฯ สั่ง​ห้าม​งาน​รวม​ทั้ง​ยึด​ทรัพย์​สิน​ของ​พยาน​ฯ ผู้​กล่าวหา​อ้าง​ว่า​สัญญา​อายุ 17 ปี​ได้​หมด​อายุ​สัญญา​แล้ว และ​ที่​จริง เวลา​ของ​การ​โต้​แย้ง​เกี่ยว​กับ​สัญญา​ซื้อ​ขาย​หมด​ไป​ตั้ง​แต่​ปี​ที่​แล้ว ใน​ที่​สุด​หลัง​จาก 4 ชั่วโมง​ที่​ได้​ฟัง​พยาน​ฯ แสดง​หลักฐาน​มาก​มาย​ที่​อธิบาย​ว่า​การ​ส่ง​มอบ​พื้น​ที่​นั้น​ถูก​ต้อง​ตาม​กฎหมาย​และ​ยอม​รับ​ได้ ผู้​พิพากษา​บอคดาโน​ว่า​ก็​ประกาศ​ว่า​ศาล​เห็น​ด้วย​กับ​สิ่ง​ที่​ผู้​กล่าวหา​ยก​ขึ้น​มา

พยาน​ฯ มี​เวลา 30 วัน​ใน​การ​ยื่น​อุทธรณ์​เรื่อง​นี้