วัน​ที่ 6 ธันวาคม 2017 ศาล​แขวง​เมือง​เลนินกราด​ได้​พิจารณา​คำ​อุทธรณ์​ของ​พยาน​ฯ จาก​คำ​ตัดสิน​ของ​ศาล​ชั้น​ต้น​ที่​ให้​สั่ง​ห้าม​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​รัสเซีย

การ​พิจารณา​คดี​เริ่ม​ด้วย​การ​ไต่สวน​ทนาย​ความ​ของ​พยาน​ฯ​ที่​คัดค้าน​คำ​ตัดสิน​ของ​ศาล​เมือง​วียบอร์ก ซึ่ง​อาศัย​เพียง​แค่​การ​ศึกษา​จาก “ผู้​เชี่ยวชาญ” เป็น​พื้น​ฐาน​ใน​การ​พิจารณา​คดี ศาล​เมือง​วียบอร์ก​ไม่​ได้​อ้าง​ถึง​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เลย​สัก​ครั้ง​ซึ่ง​การ​ศึกษา​นั้น​บอก​ว่า​เป็น​หนังสือ​ของ “พวก​คลั่ง​ลัทธิ” แต่​ศาล​กลับ​มุ่ง​ความ​สนใจ​ไป​ที่​ข้อ​สรุป​ของ​การ​ศึกษา​นั้น​ที่​ว่า​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เป็น​หนังสือ​ของ “พวก​คลั่ง​ลัทธิ” เพราะ​ฉบับ​แปล​นี้​ใช้​ชื่อ​พระเจ้า​ยะโฮวา ทนาย​ได้​บอก​ศาล​ว่า​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​มี​อิทธิพล​ต่อ​ประวัติศาสตร์​ด้าน​วัฒนธรรม​อัน​งดงาม​ของ​รัสเซีย และ​ชื่อ​นั้น​มี​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​ฉบับ​แปล พวก​เขา​ยัง​ได้​พูด​ถึง​คำ​กล่าวหา​เท็จ​ใน​การ​ศึกษา​นั้น​ที่​ว่า​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่​ไม่​ใช่​คัมภีร์​ไบเบิล เพราะ​ไม่​ได้​บอก​ตรง ๆ ว่า​เป็น​คัมภีร์​ไบเบิล เพื่อ​โต้​แย้ง​คำ​กล่าวหา​นั้น พวก​เขา​อ้าง​ถึง​คำนำ​ใน​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ปี 2007 ที่​บอก​ว่า “นี่​เป็น​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​ใหม่​ใน​ภาษา​รัสเซีย”

ศาล​แขวง​เมือง​เลนินกราด​ได้​สั่ง​ให้​เรียก​คณะ​ผู้​เชี่ยวชาญ​เพื่อ​ซัก​ค้าน​พยาน​แล้ว​เลื่อน​การ​พิจารณา​คดี​ไป​เป็น​วัน​ที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 14:30 น. ตาม​เวลา​ท้องถิ่น