ใน​วัน​ที่ 21 มิถุนายน 2017 ศาล​แขวง​เมือง​โอริออล​ปฏิเสธ​คำ​อุทธรณ์​เรื่อง​การ​กัก​ขัง​นาย​เดนนิส คริส​เ​ตน​เซน​ก่อน​ที่​จะ​มี​การ​พิจารณา​คดี นาย​คริส​เ​ตน​เซน ชาว​เดนมาร์ก​ถูก​จับ​เมื่อ​วัน​ที่ 25 พฤษภาคม 2017 เพราะ​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ทาง​ศาสนา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ซึ่ง​ตอน​นั้น​มี​การ​บุก​เข้า​จู่​โจม​โดย​เจ้าหน้าที่​ของ​หน่วย​งาน​รักษา​ความ​มั่นคง (FSB) และ​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​ที่​สวม​หน้ากาก​และ​มี​อาวุธ​ครบ​มือ

เมื่อ​ไม่​นาน​มา​นี้ ศาล​สูง​ของ​สหพันธรัฐ​รัสเซีย​ได้​ประกาศ​ว่า นิติ​บุคคล​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​รัสเซีย​เป็น “พวก​คลั่ง​ลัทธิ” และ​ตัดสิน​ให้​หยุด​กิจกรรม​ต่าง ๆ ของ​นิติ​บุคคล​ที่​ใช้​โดย​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทันที เจ้าหน้าที่​ที่​บุก​เข้า​ขัด​ขวาง​การ​ประชุม​ทาง​ศาสนา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​วัน​ที่ 25 พฤษภาคม​บอก​กับ​ผู้​เข้า​ร่วม​ประชุม​ว่า​พวก​เขา​จะ​ถูก​ตั้ง​ข้อ​หา​ที่​ยัง​ทำ​กิจกรรม​ของ​องค์กร​ที่​ถูก​ปิด​เนื่อง​จาก​เป็น​พวก​คลั่ง​ลัทธิ หน่วย​งาน FSB ได้​ขอ​หมาย​ศาล​เพื่อ​ที่​จะ​กัก​ตัว​นาย​คริส​เ​ตน​เซน​ไว้​จน​ถึง​วัน​ที่ 23 กรกฎาคม 2017 ก่อน​ที่​จะ​มี​การ​พิจารณา​คดี ทั้ง ๆ ที่​เขา​ไม่​เคย​มี​เรื่อง​กับ​ใคร​และ​ไม่​มี​ประวัติ​อาชญากร ที่​ทำ​อย่าง​นี้​ก็​เพื่อ​ประวิง​เวลา​ที่​จะ​รวบ​รวม​หลักฐาน​ใน​การ​ตั้ง​ข้อ​หา​ว่า​เขา​เป็น​พวก​คลั่ง​ลัทธิ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​กำลัง​ทำ​การ​อุทธรณ์​คำ​ตัดสิน​ที่​ไม่​ยุติธรรม​ของ​ศาล​สูง​และ​กำลัง​เตรียม​การ​ปก​ป้อง​สิทธิ​ที่​จะ​นับถือ​ศาสนา​ของ​พวก​เขา​อย่าง​มี​อิสระ​โดย​ไม่​มี​อะไร​มา​ขัด​ขวาง​ตาม​ที่​มี​การ​รับรอง​ใน​รัฐธรรมนูญ​ของ​รัสเซีย​และ​อนุ​สัญญา​ว่า​ด้วย​สิทธิ​มนุษยชน​ยุโรป