กระทรวง​ยุติธรรม​ของ​รัสเซีย​ตรวจ​สอบ​สำนักงาน​ใหญ่​ของ​พยาน​ฯ​ใน​รัสเซีย​ครั้ง​ใหญ่ กระทรวง​ยุติธรรม​ได้​แจ้ง​ให้​พยาน​ฯ​ทราบ​เมื่อ​วัน​ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ตาม​คำ​สั่ง​ของ​สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด ว่า​จะ​มี​การ​ตรวจ​สอบ​ศูนย์​บริหาร​งาน​ของ​พวก​เขา และ​ส่วน​หนึ่ง​ของ​การ​ตรวจ​สอบ​ใน​วัน​ที่ 8 ถึง 27 กุมภาพันธ์ กระทรวง​ยุติธรรม​กำหนด​ให้​ศูนย์​บริหาร​งาน​ของ​พยาน​ฯ​ยื่น​ข้อมูล​ทั้ง​หมด​เกี่ยว​กับ​ทรัพย์​สิน สภาพ​ทาง​การ​เงิน โครง​สร้าง​องค์กร กิจกรรม​เกี่ยว​กับ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล และ​หลัก​ปฏิบัติ​ตาม​ความ​เชื่อ ศูนย์​บริหาร​งาน​ของ​พยาน​ฯ​ได้​ยื่น​เอกสาร​ที่​เกี่ยว​ข้อง​มาก​กว่า 73,000 หน้า​ให้​กับ​เจ้าหน้าที่​เมื่อ​วัน​ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017

การ​ตรวจ​สอบ​ครั้ง​ใหญ่​นี้​เป็น​ผล​จาก​การ​ที่​ศาล​กรุง​มอสโก​ตัดสิน​เมื่อ​ไม่​นาน​มา​นี้​ว่า​เห็น​ชอบ​ด้วย​กับ​หมาย​เตือน​ที่​สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด​ออก​ให้​กับ​ศูนย์​บริหาร​งาน​ของ​พยาน​ฯ​ใน​เดือน​มีนาคม 2016 และ​ใน​หมาย​เตือน​นั้น สำนักงาน​อัยการ​สูง​สุด​ขู่​ว่า​จะ​ปิด​ศูนย์​บริหาร​งาน​ของ​พยาน​ฯ​ใน​ข้อ​หา​เป็น​พวก​คลั่ง​ลัทธิ นับ​ตั้ง​แต่​นั้น ศาล​ต่าง ๆ ใน​ที่​อื่น ๆ ของ​รัสเซีย​ก็​ตัดสิน​ให้​ปิด​นิติ​บุคคล​ท้องถิ่น​ของ​พยาน​ฯ​หลาย​แห่ง​โดย​อ้าง​ว่า​พยาน​ฯ​ทำ “กิจกรรม​ของ​พวก​คลั่ง​ลัทธิ” ทั้ง ๆ ที่​มี​หลักฐาน​ชัดเจน​ว่า​มี​การ​สร้าง​หลักฐาน​ปลอม​แปลง​ขึ้น​มา​เพื่อ​กล่าวหา

การ​ตรวจ​สอบ​ครั้ง​นี้​ทำ​ให้​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​รัสเซีย​รู้สึก​กังวล​ว่า​นี่​จะ​ไม่​เป็น​เพียง​แค่​คำ​ขู่​เท่า​นั้น แต่​จะ​มี​การ​ปิด​สำนักงาน​ของ​พวก​เขา​จริง ๆ ที่​ผ่าน​มา​รัฐบาล​รัสเซีย​แสดง​ให้​เห็น​มา​ตลอด​ว่า​พร้อม​จะ​เพิกเฉย​ต่อ​มาตรฐาน​ระหว่าง​ประเทศ​ใน​เรื่อง​สิทธิ​มนุษยชน ซึ่ง​เห็น​ได้​จาก​การ​ที่​พวก​เขา​ได้​โจมตี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​ดู​เหมือน​ว่า​อาจ​จะ​จำกัด​เสรีภาพ​ใน​การ​นับถือ​ศาสนา​ของ​พวก​เขา​ด้วย