ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

บัลแกเรีย

14 กุมภาพันธ์ 2017

ศาลบัลแกเรียจะสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาไหม?

พยานพระยะโฮวาในบัลแกเรียกำลังดำเนินการที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับเทศบัญญัติทั้ง 44 ฉบับที่ละเมิดสิทธิทางรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่ความเชื่อทางศาสนา