Кӯдаконатонро таълим диҳед

Волидон, ин ҳикояҳоро истифода бурда, ба кӯдаконатон дарсҳои пурқиммати Китоби Муқаддасро таълим диҳед.

Сарсухан

Суханони дар китоби Такрори Шариат овардашуда, барои тарбияи фарзандонатон ба шумо роҳнамо буда метавонад.

Сирре, ки мо аз донистанаш хурсандем

Китоби Муқаддас дар бораи сирри махсусе мегӯяд, ки сирри муқаддас ном дорад. Оё ту дар бораи ин сир фаҳмидан мехоҳӣ?

Ривқо дили Яҳуваро хурсанд кардан мехост

Чӣ хел мо ба монанди Ривқо шуда метавонем? Ҳикояро хонед ва дар бораи ӯ бисёртар фаҳмед.

Роҳоб ба Яҳува боварӣ дошт

Фаҳмед, ки чӣ хел Роҳоб ва аҳли оилааш дар вақти вайрон шудани Ериҳӯ халос шуданд.

Ӯ падари худ ва Яҳуваро хурсанд мекард

Кадом ваъдаро духтари Йифтоҳ иҷро кард? Чӣ хел мо ба монанди вай рафтор карда метавонем?

Самуил ҳама вақт дуруст рафтор мекард

Чӣ тавр ту метавонӣ ба Самуил монанд шуда кори дуруст карданро давом диҳӣ, ҳатто дигар одамон корҳои ганда кунанд ҳам?

Довуд нотарс буд

Ин ҳикояи ҳаяҷоноварро бихон ва бифаҳм, ки барои чӣ Довуд нотарс буд

Оё ту ягон бор танҳоӣ ва тарсро ҳис карда будӣ?

Вақте ки Илёс худро тамоман танҳо ҳис мекард, Яҳува ба ӯ чӣ гуфт? Ту аз он чизе, ки бо Илёс рӯй дод, чӣ ёд мегирӣ?

Йӯшиёҳу дӯстони нағз дошт

Китоби Муқаддас ба мо нақл мекунад, ки барои Йӯшиёҳу кардани кори дуруст хеле душвор буд. Фаҳмед, ки чӣ хел дӯстонаш ба ӯ ёрдам мекарданд.

Ирмиё дар бораи Яҳува гап заданро бас намекард

Барои чӣ Ирмиё нигоҳ накарда ба он ки одамон ӯро масхара мекарданду қаҳрашон меомад, дар бораи Худо гап задан мегирифт?

Исо ҳама вақт гапгир буд

Ҳама вақт ба гапи очаю дада гӯш кардан, осон нест. Бин ки чӣ хел мисоли Исо ба ту ёрдам карда метавонад.

Онҳо дар бораи Исо навистанд

Дар бораи ҳашт нависандагони Китоби Муқаддас, ки дар вақти Исо зиндагӣ мекарданду оиди ҳаёти ӯ китоб нависта буданд, бифаҳм.

Ҷияни Павлус нотарс буд

Ин бача тағояшро аз мурдан халос кард. Ӯ чӣ кор кард?

Тимотиюс ба одамон ёрдам кардан мехост

Чӣ хел ту ранги Тимотиюс ҳаёти аҷоибу шавқовар дошта метонӣ?

Подшоҳие, ки ба тамоми замин ҳукмронӣ мекунад

Вақте ки Исо ба тамоми замин ҳукмронӣ мекунад, ҳаёт чӣ хел мешад? Оё ту мехоҳӣ дар он ҷо бошӣ?