Гузаштан ба маводи асосӣ

Гузаштан ба мундариҷа

 Саволи 19

Китобҳои Китоби Муқаддас чиро дар бар мегиранд?

Китобҳои Китоби Муқаддас чиро дар бар мегиранд?

НАВИШТАҲОИ ИБРОНӢ («АҲДИ ҚАДИМ»)

ТАВРОТ (5 КИТОБ)

Ҳастӣ, Хуруҷ, Ибодат, Ададҳо, Такрори Шариат

Аз офариниш то ташкилёбии халқи Исроил

КИТОБҲОИ ТАЪРИХӢ (12 КИТОБ)

Еҳушаъ, Доварон, Рут

Даромадани исроилиён ба Замини ваъдашуда ва воқеаҳои баъд аз он

1-ум, 2-юм, 3-юм ва 4-уми Подшоҳон; 1-ум ва 2-юми Вақоеънома

Таърихи халқи Исроил то валангоршавии Ерусалим

Эзро, Наҳемё, Эстер

Таърихи яҳудиён баъди аз асирии Бобил баргаштан

КИТОБҲОИ ШЕЪРӢ (5 КИТОБ)

Айюб, Забур, Масалҳо, Воиз, Суруди Сурудҳо

Ҷамъи сурудҳо ва суханҳои хирадмандона

КИТОБҲОИ ПЕШГӮӢ (17 КИТОБ)

Ишаъё, Ирмиё, Навҳаҳои Ирмиё, Ҳизқиёл, Дониёл, Ҳушаъ, Юил, Омӯс, Убадё, Юнус, Мико, Наҳум, Ҳабаққуқ, Сафанё, Ҳаҷҷай, Закарё, Малокӣ

Пешгӯиҳо ё нубувватҳои ба халқи Худо дахлдошта

 НАВИШТАҲОИ ЮНОНӢ («АҲДИ ҶАДИД»)

ХУШХАБАР (4 КИТОБ)

Матто, Марқӯс, Луқо, Юҳанно

Воқеаҳо аз ҳаёт ва хизмати Исо

АЪМОЛИ ҲАВВОРИЁН (1 КИТОБ)

Таърихи ташкилёбии ҷамъомадҳои масеҳӣ ва фаъолияти миссионерӣ

НОМАҲО (21 КИТОБ)

Румиён; 1-ум ва 2-юм Қӯринтиён; Ғалотиён; Эфсӯсиён; Филиппиён; Қӯлассиён; 1-ум ва 2-юм Таслӯникиён

Номаҳо ба ҷамъомадҳои гуногуни масеҳӣ

1-ум ва 2-юм Тимотиюс; Титус; Филемӯн

Номаҳои шахсӣ ба масеҳиён

Ибриён; Яъқуб; 1-ум ва 2-юм Петрус; 1-ум, 2-юм ва 3-юм Юҳанно; Яҳудо

Дигар номаҳо ба масеҳиён

ВАҲЙ (1 КИТОБ)

Як қатор пешгӯиҳое, ки Юҳаннои ҳавворӣ дар рӯъё дида буд