Гузаштан ба маводи асосӣ

Гузаштан ба мундариҷа

 САВОЛИ 14

Чӣ гуна дороии худро истифода бурдан мумкин аст?

Чӣ гуна дороии худро истифода бурдан мумкин аст?

«Касе ки айшу ишратро дӯст дорад, бенаво мешавад; касе ки шароб ва равғанро дӯст дорад, сарватдор намешавад»

(Масалҳо 21:17).

«Қарздор ғуломи қарзхоҳ [қарздиҳанда] мегардад»

(Масалҳо 22:7).

«Кист аз шумо, ки бурҷе сохтанӣ шуда, аввал нишаста харҷи онро ҳисоб накунад, ки оё ӯ имконияти ба анҷом расондани онро дорад, ки мабодо, баъд аз ниҳодани таҳкурсии он, ба тамом карданаш қуввати ӯ нарасад ва ҳамаи касоне ки инро мебинанд, ӯро тамасхур кунанд ва гӯянд: “Ин шахс ба сохтан шурӯъ намуд ва ба тамом кардан қувваташ нарасид?”»

(Луқо 14:28–30).

«Чун сер шуданд, Исо ба шогирдон гуфт: “Пораҳои боқимондаро ҷамъ кунед, то ки чизе талаф нашавад”»

(Юҳанно 6:12).