Гузаштан ба маводи асосӣ

Гузаштан ба мундариҷа

 4-Д

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо. Хизмати минбаъдаи Исо дар тарафи шарқ аз Ӯрдун

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо. Хизмати минбаъдаи Исо дар тарафи шарқ аз Ӯрдун
НАМУД

ВАҚТ

ҶОЙ

ВОҚЕА

МАТТО

МАРҚӮС

ЛУҚО

ЮҲАННО

с. 32, баъди Иди таҷдид

Байт-Ҳинӣ дар он тарафи дарёи Ӯрдун

Ба он ҷое, ки Яҳё таъмид медод, меравад; бисёриҳо ба Исо имон меоранд

     

10:40–42

Перея

Ба Ерусалим равона шуда, дар шаҳру деҳот таълим медиҳад

   

13:22

 

Барои аз дари танг гузаштан даъват мекунад; ба ҳоли Ерусалим гиря мекунад

   

13:23–35

 

Эҳтимол дар Перея

Фурӯтаниро таълим медиҳад; масал оиди болонишинӣ ва меҳмононе, ки баҳонаҷӯӣ мекунанд

   

14:1–24

 

Арзиши шогирди Масеҳ будан

   

14:25–35

 

Масал дар бораи гӯсфанди гумшуда, дирҳами гумшуда, писари ноқобил

   

15:1–32

 

Масал дар бораи гумоштаи ноинсоф, марди сарватдор ва Лаъзор

   

16:1–31

 

Дар бораи санги монеа, бахшидан ва имон таълим медиҳад

   

17:1–10

 

Байт-Ҳинӣ

Марги Лаъзор ва эҳёи ӯ

     

11:1–46

Ерусалим; Эфроим

Дар бораи куштани Исо маслиҳат мекунанд; ӯ он ҷойро тарк мекунад

     

11:47–54

Сомария; Ҷалил

10 махавиро шифо медиҳад; дар хусуси чӣ тавр омадани Салтанати Худо гап мезанад

   

17:11–37

 

Сомария ё Ҷалил

Масал дар бораи бевазани шилқин, фарисӣ ва боҷгир

   

18:1–14

 

Перея

Оиди оиладоршавӣ ва талоқ таълим медиҳад

19:1–12

10:1–12

   

Кӯдаконро баракат медиҳад

19:13–15

10:13–16

18:15–17

 

Саволи марди сарватдор; масал дар бораи коргарони токзор ва музди якхелаи онҳо

19:16– 20:16

10:17–31

18:18–30

 

Шояд Перея

Дар бораи марги худ сеюмбор пешгӯӣ мекунад

20:17–19

10:32–34

18:31–34

 

Барои Яъқуб ва Юҳанно дархост кардани мавқеи махсус дар Салтанат

20:20–28

10:35–45

   

Ериҳӯ

Аз Ериҳӯ гузашта, ду марди нобиноро шифо медиҳад; ба хонаи Заккай ташриф меорад; масал дар бораи даҳ мино

20:29–34

10:46–52

18:35–19:28