Гузаштан ба маводи асосӣ

Гузаштан ба мундариҷа

 4-Ё

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо. Охири хизмати Исо дар Ерусалим (Қисми 2)

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо. Охири хизмати Исо дар Ерусалим (Қисми 2)
НАМУД

ВАҚТ

ҶОЙ

ВОҚЕА

МАТТО

МАРҚӮС

ЛУҚО

ЮҲАННО

14-уми нисон

Ерусалим

Исо ба Яҳудо чун ба таслимкунандаи худ ишора мекунад ва ӯро ҷавоб медиҳад

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Таоми шоми Худовандро муқаррар мекунад (1Қр 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Инкор кардани Петрус ва пароканда шудани расулонашро пешгӯӣ мекунад

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Пуштибоне ваъда медиҳад; масал дар бораи токи ҳақиқӣ; ҳукм медиҳад, ки якдигарро дӯст доред; дуои охирин бо расулон

     

14:1–17:26

Ҷатсамонӣ

Ғаму изтироб дар боғ; Исо таслим ва ҳабс карда шуд

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Ерусалим

Пурсиш дар ҳузури Ҳонон, дар назди Қаёфо ва шӯрои пирон ҳукм карда мешавад; инкори Петрус

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Яҳудои хиёнаткор худашро меовезад (Ам 1:18, 19)

27:3–10

     

Ба назди Пилотус, сипас ба назди Ҳиродус ва боз ба назди Пилотус бурда мешавад

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Пилотус мехоҳад, ки Исоро озод кунад, аммо яҳудиён озод кардани Бараббосро талаб мекунанд; дар ғӯлачӯб ба марг маҳкум карда мешавад

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(ҷумъа, т. соати 15:00)

Ҷолҷолто

Исо дар ғӯлачӯб мемирад

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Ерусалим

Ҷасади Исоро аз ғӯлачӯб гирифта, дафн мекунанд

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

15-уми нисон

Ерусалим

Саркоҳинон ва фарисиён мефармоянд, ки қабрро посбонӣ кунанд ва онро мӯҳр мезананд

27:62-66

     

16-уми нисон

Ерусалим ва гирду атрофи он; Аммоус

Исо эҳё мешавад; панҷ маротиба ба шогирдонаш зоҳир мегардад

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

Баъди 16-уми нисон

Ерусалим; Ҷалил

Бои дигар ба шогирдонаш зоҳир мешавад (1Қр 15:5–7; Ам 1:3–8); дастурот медиҳад; шогирд тайёркуниро вазифа медиҳад

28:16–20

   

20:26–21:25

25-уми ияр

Кӯҳи Зайтун, дар наздикии Байт-Ҳинӣ

Пас аз 40 рӯзи эҳё шуданаш, ба осмон сууд кардани Исо (Ам 1:9–12)

   

24:50–53